Bedre for unge med sommerjobb

Åtte av ti ungdommer som er ute i sommerjobb har arbeidskontrakt. - Likevel er det behov for sommerpatruljen, mener sommerpatruljen selv.

Stine Renate Håheim i LO's sommerpatrulje
Foto: Lise Kristin Trye

- Så lenge ikke alle ungdommer har arbeidskontrakt, skal vi fortsette å være vaktbikkje, sier Stine Renate Håheim i LO's sommerpatrulje i Oppland.

I dag legger sommerpatruljen i Oppland ut på sin første besøksrunde til bedrifter med unge ansatte.

Gode tall

I fjor kontrollerte  LO's sommerpatrulje 4500 bedrifter. 85% av disse hadde arbeidsavtaler med ungdommene.  For 10 år siden hadde bare halvparten slike kontrakter. Stine Renate Håheim er glad for at sommerpatruljen lykkes med å skape gode arbeidsforhold for ungdom.

- Det er godt å se at ting går fremover. Det er viktig for oss at ungdom har det bra når de har sommerjobb og at de får et godt førstemøte med arbeidslivet, sier Håheim.

Uvitende arbeidsgivere

Selv om mange ungdommer nå har ryddige arbeidsforhold, mener Håheim en ikke må glemme de som fortsatt mangler kontrakter. Derfor bruker sommerpatruljen tid på å informere ungdommer om deres rettigheter og plikter i arbeidslivet når de ikke er ute på kontroller. At noen fortsatt jobber uten kontrakt, tror hun skyldes uvitenhet fra arbeidsgivers side.

- Det er ikke alle arbeidsgivere som er oppdaterte og vet hvordan ting skal være, så det er viktig at vi er ute og informerer, sier hun.