NRK Meny
Normal

Barnevernet: – Har sagt fra at det ikke er forsvarlig

Barnevernet i Land mener de har varslet Nordre Land kommune om uforsvarlige forhold i tjenesten. – En ting er å høre, en annen ting er å forstå, sier barnevernsleder.

Tilsynsrapport fra fylkesmannen i Oppland

RAPPORTEN: Fylkesmannen i Oppland fant avvik i 89 prosent av de 253 sakene som har blitt undersøkt i Land barnevernstjeneste.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Her har det sviktet, sier leder for barnevernstjenesten i Land, Gunn Anne Skår Struksnæs.

Fylkesmannen i Opplands tilsynsrapport avdekket i går brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av tilfellene. Struksnæs forteller at situasjonen i Land barnevern har vært utfordrende over lang tid.

– Tjenesten har stått i dette over flere år og forsøkt å få frem situasjonen. Det som er viktig er at det har vært gjort forsøk på å rydde opp.

– Vi har sagt fra at det ikke er forsvarlig

Struksnæs opplever å ikke bli hørt når barnevernet har meldt fra til kommuneledelsen om uforsvarlige forhold.

– En ting er å høre, en annen ting er å forstå. Her har det vært manglende ledelse og styring på alle nivå, sier hun.

Leder, barneverntjenesten Land

HAR MELDT FRA: Gunn Anne Skår Struksnæs forteller at det har blitt flere forsøk på å rydde opp i Land barnevern.

Foto: Ole Martin Sponberg

Det var Struksnæs og tjenesteområdeleder Berit Dokkebakke Navrud som varslet Fylkesmannen.

– Jeg tenker at en så omfattende saksmengde og med så alvorlige sak er vi har, har vi ikke vært gode nok på å prioritere eller håndtere. Det er bakgrunnen for at vi har meldt til fylkesmannen. Vi har sagt fra at det ikke er forsvarlig, sier Struksnæs.

– Ser at det ikke har vært tilstrekkelig

Rådmann i Nordre Land kommune, Jarle Snekkestad, bekrefter til NRK at barnevernet har meldt fra om forholdene.

Jarle Snekkestad

IKKE TILSTREKKELIG: Jarle Snekkestad erkjenner at barnevernstjenestene i Land ikke har vært tilstrekkelige.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Det er riktig at barnevernet har meldt om utfordringer. Det har vært satt inn ekstra ressurser i barnevernet. Vi har blant annet økt tiltaksbudsjettene våre med 8,5 millioner, men det har ikke vært nok. Jeg forstår at de kjenner på at de ikke har fått nok forståelse, sier Snekkestad.

Snekkestad erkjenner at barnevernstjenestene ikke har blitt godt nok ivaretatt.

– Vi ser at det ikke har vært tilstrekkelig. Det har vært utfordringer i barnevernet.

Vil rydde opp

Barnevernsleder Struksnæs tror tilsynsrapporten fra fylkesmannen er nødvendig for å få snudd den negative trenden i kommunenes barnevernstjeneste.

Det jeg er mest opptatt av nå er at dette forhåpentligvis er det som må til for å bygge en tjeneste som kan gi forsvarlig hjelp til barnefamilier. Jeg tror faktisk ikke man hadde fått til dette uten den realitetsorienteringen fra fylkesmannen, sier Struksnæs.

Snekkestad forteller at kommunen nå jobber med å forbedre situasjonen.

Vi har et forbedringsarbeid på gang hvor vi går gjennom rutiner. Der har vi hyret inn et ressurssenter til å hjelpe oss. I tillegg har vi fått 400 000 kroner av fylkesmannen til å styrke utviklingsarbeidet, sier Snekkestad.