NRK Meny
Normal

Barnevernet ante ingenting om seksuelle overgrep

Barnevernet i Alvdal fikk aldri noen bekymringsmeldinger om seksuelle overgrep mot de fire barna i Alvdal.

Barnevernsleder Linda Granrud.

Barnevernsleder Linda Granrud.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Lederen i barnevernsamarbeidet i Alvdal, Tynset og Tolga, Linda Granrud, forklarte seg i overgrepssaken i Alvdal i dag. Hun har jobbet i barnevernet i regionen siden 2005 og vært leder siden 2008.

Trakk tilbake kritikk

Hun forteller at de første bekymringsmeldingene om barna til den hovedtiltalte moren kom i 2000, da gutten var 3 år og jenta 6 år.

  • Den første meldingen var fra barnehagen og kom fordi gutten skal ha hatt blåmerker etter å ha vært sammen med faren.
  • Den andre meldingen gjaldt omsorgen for begge barna. Det ble satt spørsmålstegn ved omsorgsevnen til mor.

Dette ble undersøkt, vurdert og lagt til side. En saksbehandler skal også ha trukket tilbake noe av kritikken mot morens omsorgsevne, etter å ha mottatt et sint brev fra moren.

Barnevernet avsluttet saken

Den hovedtiltalte moren, faren til barna og de ungene kom i kontakt med hjelpeapparatet så fort de flyttet til Alvdal. På grunn av datterens psykiske utviklingshemming ble det etablert en ansvarsgruppe rundt familien allerede da.

– Konklusjonen ble at alle bekymringsmeldinger som måtte komme senere, skulle gå rett til barnevernet, fortalte barnevernsleder Linda Granrud.

Det kom ingen flere, og saken ble avsluttet fra barnevernet sin side.

Undrende dommer

Dommer Tom Urdahl spurte barnevernslederen hvorfor det ikke ble gjort noe mer etter bekymringsmeldingen om gutten som hadde blåmerker.

– En liten gutt på 2-3 år mister språket, har blåmerker etter samvær med far og sier "hjelpe, hjelpe" når far kommer for å hente ham. Og det skjer ikke noe fra barnevernet sin side, spurte, og delvis kommenterte, dommeren.

– Vel, det ble jo satt i gang en undersøkelse, svarte Linda Granrud, som ikke jobbet i barnevernet på denne tiden. Hun innrømmet at de kanskje hadde reagert litt raskere på en lignende melding i dag.

Dommeren spurte, fordi det ser ut til å være så mange ting her som kunne vært annerledes, som han sa.

Rus og omsorgssvikt

For de to barna til naboekteparet var det annerledes. Der kom det inn en rekke bekymringsmeldinger, fra slektninger, fra sosialkontoret og fra politiet.

Men heller ingen av disse meldingene dreide seg om seksuelle overgrep. Det gjaldt rus og omsorgssvikt fra foreldrene sin side.

Familien ble fulgt opp med hjemmebesøk og det ble satt inn ulik hjelp til de to ungene. Her endte det med at barnevernet tok barna ut av hjemmet.

Ifølge barnevernslederen i Alvdal, Tolga og Tynset, kom den første bekymringsmeldingen for disse barna i 2004 og barna ble tatt ut av hjemmet i 2005.