NRK Meny
Normal

Barn venter for lenge på diagnose

Fylkeslegen i Hedmark mener det tar uforsvarlig lang tid for barn og unge å få hjelp fra BUP i Kongsvinger.

Fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs

Fylkeslege i Hedmark Trond Lutnæs ber om forklaring på lang utredningstid på barn og unge.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Under tilsyn hos Barne og ungdomspsykiatrien (BUP) i Kongsvinger i sommer så Fylkeslegen at i 10 av 20 journaler hadde det tatt mer enn 3 måneder å stille en diagnose.

– Det er for langt tid. Det må jo stilles en diagnose før behandling kan starte, sier Trond Lutnæs.

Kan sette i gang tiltak for sent

Fylkeslegen har bedt BUP Kongsvinger om å analysere hvorfor det tar over 3 måneder for å sette en diagnose på så mange pasienter.

– Det kan jo få den konsekvensen at det settes i verk tiltak for sent. Eller at man ikke setter inn de nødvendige tiltakene fordi man ikke har oversikt over hva problemstillingen dreier seg om, sier Trond Lutnæs.

For at det skal stilles en diagnose må barnet eller ungdommen bli vurdert av en spesialist. Ved BUP Kongsvinger har Fylkeslegen sett at det er god fremdrift under utredningen. Problemet er at det går for lang tid før en spesialist stiller diagnosen.

Fylkeslegen lurer på om det kan ha sammenheng med mangel på spesialister innen psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

– Det har vært problemer med ansettelse av spesialister i barne og ungdomspsykiatri. Det har i hvert fall vært noe av problemet tidligere, sier Trond Lutnæs.

Setter i gang tiltak

Avdelingssjef i BUP Hedmark, Hanne Øverås, er ikke fornøyd med at det tar så lang tid for å få stilt diagnose.

Når man har kommet et stykke i utredningen må man drøfte med psykologspesialist eller barnepsykiater for å få hjelp til en vurdering. Av og til har det vært vanskelig å få tak i spesialister og få den vurderinga innen rimelig tid, sier Øverås.

Hun mener det ikke er fordi det er stor mangel på spesialister.

– Det varierer jo litt, men stort sett er det bra dekning på psykologspesialister. Det er stor mangel på barnepsykologer, men jeg tror ikke det er det som er årsaken til at det tar tid, sier Øverås.

Hun tror problemet er at spesialistene har fulle avtalebøker innen et barn eller en ungdom er klar for å bli sendt videre til å få stilt en diagnose. At arbeidet må organiseres bedre.

– Det vi har begynt å gjøre nå er at vi får satt opp avtale med spesialist med en gang pasienten kommer inn til et utredningsløp. Da er det lettere å få avtale med en spesialist innen tre måneder, sier Øverås.

Hun tror det vil ta litt tid før de kan se om det fører til kortere tid før det blir satt i gang behandling.