Normal

Barn tar livsfarlig snarvei til skolen

Både skolebarn og voksne risikerer livet når de tar snarveien over toglinja på Granli i Kongsvinger. Nå skriver Jernbaneverket brev til innbyggerne for å få dem til å slutte med det.

Barn krysser jernbanelinja på Granli

Jernbaneverket vil ha slutt på at folk tar snarveien over toglinja, før det er for sent.

Foto: Jernbaneverket

– Både voksne, ungdom og barn krysser toglinja ulovlig. Det er spesielt vanlig at skolebarn og ungdom tar snarveien over toglinja på veg til og fra skolebussen, sier Harry Korslund i Jernbaneverket.

Toget kjører i 120 kilometer i timen på stedet. Og det kommer stille. Det skal lite lyd til for å overdøve lyden av toget som nærmer seg.

Det er en skikkelig overgang like i nærheten. Likevel tar mange sjansen.

Før det er for sent

Harry Korslund

Harry Korslund advarer mot livsfarlig snarvei

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Brevet vi sender ut denne uka er ment som en kraftig påminnelse om farene som er forbundet med å krysse toglinja ureglementert, sier Harry Korslund.

Jernbaneverket håper at informasjonen til naboene vil bidra til å sette en stopper for den ulovlige ferdselen over Kongsvingerbanen, før det er for sent.

Harry Korslund sier de er spesielt bekymret over at barna tar denne snarveien. Barn er ikke like gode til å vurdere avstander og fart som voksne.

Det er ikke bare på Granli i Kongsvinger dette er et problem. Blant annet på Raufoss, kommer det stadig meldinger om at folk tar snarveien over toglinja og til og med klipper hull i gjerdet for å komme over.

Kjære jernbanenabo

Her er hele brevet som Jernbaneverket nå sender til beboerne i området på Granli i Kongsvinger:

«Vi skriver til dere på bakgrunn av meldinger om ureglementert kryssing av jernbanelinja i nabolaget. Vi har mottatt dokumentasjon i form av bilder som viser at både barn og voksne tar snarveien over sporene. Jernbaneverket ser naturlig nok svært alvorlig på dette, og ønsker å understreke at ulovlig ferdsel langs eller på tvers av jernbanesporene bokstavelig talt er forbundet med livsfare.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at skiltet hastighet for togene på denne delen av Kongsvingerbanen er 120 km/t. Dette tilsvarer om lag 33 meter per sekund. Togene kommer altså fort og de kommer stille, noe som gjør at det kreves relativt lite støy for å kamuflere lyden av et tog som nærmer seg. Dette kombinert med at barns evner til å vurdere avstand og fart til kjøretøy i bevegelse er dårligere utviklet enn hos voksne, gjør at det lettere kan oppstå livsfarlige situasjoner når barn krysser jernbanesporene.

Etter det vi har forstått skjer mye av den ulovlige og farlige kryssingen i forbindelse med at barna tar skolebussen fra holdeplassen ved den nedlagte butikken. For å unngå dette anbefaler vi at barna i stedet følger Gjermshuskleiva til busslommene like øst for planovergangen der Austmarkavegen krysser jernbanen.

(Brevet fortsetter under bildet)

Barn går over jernbanelinja

Her er fire skolebarn på vei til å krysse toglinja på Granli. Barna er anonymisert.

Foto: Jernbaneverket

Jernbaneverket er opptatt av å ivareta sikkerheten for naboer og andre som bor eller ferdes i nærheten av våre jernbaneanlegg. I den forbindelse vil vi minne om at steingjerdene på strekningen ikke bare er en markering av eiendomsgrensa, men også er ment å bidra til økt sikkerhet.

Dersom det viser seg at steingjerder ikke er tilstrekkelig, vil vi vurdere ytterligere sikring i form av nye gjerder på begge sider av jernbanelinja i området der det tidligere var en planovergang. Det kan også bli aktuelt å sette opp skilt som forklarer at det er forbudt å krysse jernbanelinja. I mellomtiden ber vi om bistand fra foreldre og foresatte til å forklare barna hvor farlig det er å krysse jernbanelinja på steder der det ikke er tilrettelagt for kryssing.

Avslutningsvis vil vi uttrykke håp om at alle voksne i nabolaget også benytter planovergangen når Kongsvingerbanen skal krysses. Ikke bare for å gå foran som eksempler, men også for å ivareta hensynet til egen sikkerhet.»

Brevet er undertegnet Tormod Bergerud, Banesjef Kongsvingerbanen.

Ber foreldrene passe på

Jernbaneverket ber altså foreldrene om å gå foran som gode eksempler, og forklare barna hvor farlig snarveien over jernbanelinja er.

I dag er det steingjerder langs toglinja, men hvis det ikke er nok, vil Jernbaneverket altså vurdere å sette opp vanlige gjerder og varselskilt.

Harry Korslund i Jernbaneverket sier de har flere bilder som viser ganske små barn som krysser linja og at det er veldig skummelt.

– Vi håper dette vil sette en stopper for det før det er for sent, sier Korslund.