Normal

Bare smuler til E16

Det er ikke satt av fem øre til utbygging av E16 gjennom Valdres på statsbudsjettet. Veien betegnes som smal og farlig. Men det er satt av noe penger til veilys og gang- og sykkelvei.

Ras på E16

E16 - smal og farlig

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

For andre dag på rad er E16 i Bagn stengt på grunn av ras. - Enda et bevis på hvor farlige strekninger deler av denne veien er, sier en skuffet Valdres-ordfører Helge Halvorsen på vegne av skuffede Valdres-ordførere.

Ikke fem øre

Mens det jubles over milliondryss over riksveiene 2 og 3 og E6 i forslaget til statsbudsjett, er ordfører i Nord-Aurdal, Helge Halvorsen, oppgitt over at E16 gjennom Valdres ikke får ei eneste krone til utbygging.

E 16 er stamvei fra øst til vest og har stor trafikk, og Arbeiderparti-ordfører Halvorsen er svært skuffet over den rød-grønne regjeringens forslag til statsbudsjett.

Farlig strekninger

- Etter alt pratet om økte samferdselsmidler og satsing på stamveinettet, må jeg innrømme at forslaget til statsbudsjett er en stor skuffelse.

- Hvor nødvendig er det å gjøre noe med E16?

- Veien er så smal at det ikke er ei gul stripe på lange strekninger. I dag er veien stengt for andre dag på rad sør for Bagn på grunn av ras i veien. Dette synliggjør i praksis hvor farlig veien er på lange strekninger.

Gangvei og veilys

Men om det ikke blir penger til selve veien, er det satt av 17 millioner til andre tiltak på E16.

Fem millioner går til planlegging, 2,5 millioner til gang- og sykkelvei fra Nesja til avkjørselen til Slidre sentrum, mens ti millioner kroner går til veilys og krysstiltak.

Ordførerne i Valdres reagerer sterkt på at det ikke er avsatt penger til utbedring av den svært trafikerte veien på statsbudsjettet.