Bare 33 arkivarbeidsplasser?

Tynset kan nå ende opp med 33 arkivarbeidsplasser og ikke rundt 80 som først planlagt. Det går fram av dokumenter Østlendingen har fått tilgang til i kulturdepartementet. Verken det fysiske papirarkivet eller det digitale arkive kommer til Tynset. Det Tynset sitter igjen med er selve arbeidet med digitalisering noe som vil kreve drøyt 30 arbeidsplasser i en periode på 25 til 30 år.