NRK Meny

Bank vil dele med kundene

Sparebanken Hedmark vil som første bank i Norge dele av overskuddet og betale utbytte til kundene på samme måte som til eierne. Opptjeningen starter på nyåret. Kundeutbyttet vil bli betalt ut i 2018 på bakgrunn av kundenens lån og innskudd gjennom 2017. Beløpets størrelse vil også variere etter hvor stort bankens overskudd er.