NRK Meny
Normal

– Schumann må løslates

Nokas-raner Kjell Alrich Schumanns forsvarer mener 48-åringen må løslates, fordi det ikke er fare for gjentakelse. Aktor stilte spørsmål ved hvor mye fare for gjentakelse skal vektlegges for å få prøveløslatelse etter særlig alvorlige forbrytelser.

Schumann i Eidsivating lagmannsrett

UENIGE: Aktor Tormod Haugnes (t.v) og forsvarer Fredrik Schøne Brodwall har forskjellig syn på prøveløslatelse.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Statsadvokat Tormod Haugnes, Schumann i Eidsivating lagmannsrett

VIL IKKE LØSLATE: Aktor Tormod Haugnes mener personer som er dømt for alvorlig kriminalitet ikke automatisk skal løslates på prøve når minstetiden sonet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi må få en avklaring på om det ved prøveløslatelse skal være et krav om at det må være nærliggende fare for å begå ny kriminalitet når man er dømt for en alvorlig forbrytelse. Særlig i dette tilfellet, hvor Schumann er dømt for gjentatte tilfeller av alvorlig kriminalitet, sa aktor Tormod Haugnes.

Han ba lagmannsretten om ikke å ta Schumanns begjæring om prøveløslatelse til følge i sin sluttprosedyre i Eidsivating lagmannsrett i dag.

Schumanns forvarer, Fredrik Schøne Brodwall, mener lovverket er helt klart på at vilkårene for å holde Schumann i fengsel ikke lenger er til stede.

– Så lenge det ikke er en nærliggende fare for gjentagelse, så skal min klient løslates på prøve, understreket Brodwall.

Flere problemstillinger

Aktor mener det har dukket opp flere problemstillinger rundt vilkårene for å få innvilget prøveløslatelse.

Haugnes mener man må diskutere hvor mye den nærliggende faren for gjentagelse skal avgjøre hvorvidt en person som har gått en alvorlig kriminalitet løslates fra fengsel.

– Ta en person som er dømt for flere overfallsvoldtekter for eksempel. Hvis personen så havner i en ulykke som reduserer bevegeligheten betraktelig, slik at faren for gjentakelse er borte, skal man da løslate denne personen på prøve selv om han har mye igjen av soningstiden for forholdene han ble dømt for?

Ikke pålagt å sette minstetid

Haugnes mener det særlig er problematisk at Kjell Alrich Schumann, som er den eneste Nokas-dømte som ble idømt forvaring, skal kunne slippe ut etter at minstetiden på ti år er ute.

Schumann ble dømt til 16 års forvaring i Høyesterett i 2007. Ved en ordinær fengselsstraff på 16 år ville minstetiden vært ti år og åtte måneden. Aktor erkjenner at Schumann dermed allikevel ville kunne begjært seg prøveløslatt nå.

– Poenget er om det er forsvarlig å løslate ham nå, selv om det ikke skulle foreligge en stor fare for gjentakelse av kriminelle handlinger, mente aktor.

Schumann i Eidsivating lagmannsrett

VIL UT AV FENGSEL: Kjell Alrich Schumann ble dømt til 16-års forvaring i Høyesterett etter Nokas-ranet i 2007. Minstetiden for forvaringsdommen gikk ut i september i fjor.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Sådde tvil rundt Schumanns forklaring

I går fortalte Schumann i retten at han har tatt avstand fra sitt tidligere kriminelle liv, og at han er klar for en ny start. Han forklarte også at han angrer på det som skjedde i Stavanger i 2004.

Men aktor sådde tvil om det er en ny mann som sitter i rettssalen i Hamar under sin prosedyre.

Schumann fikk tirsdag flere spørsmål angående ransutbyttet fra aktor, om lag 50 millioner kroner som fremdeles på avveie etter Nokas-ranet i 2004. 48-åringen svarte at han ikke visste noe om hvordan pengene skulle fordeles i forkant av ranet.

– Når man ser hvor lenge det ranet var planlagt, og hvor mange ressurser de måtte fremskaffe for å gjennomføre det, så henger det ikke på greip at det ikke forelå en plan for hvordan fordelingen skulle være og når det skulle skje i forkant, mente Haugnes.

Aktor mener det derfor er sannsynlig at Schumann fremdeles har en form for tilknytning til ransmiljøet.

Ba om å forkaste prøveløslatelse

Haugnes la derfor ned påstand om at Schumanns begjæring om prøveløslatelse ikke tas til følge.

Dernest ba han om at Schumann løslates under samme villkår som ble satt av Sør-Trøndelag tingrett med en prøvetid på fem år. I tillegg ba aktor om at det er friomsorgen i Hedmark og Oppland, og ikke behandler slik tingretten krevde, som skal avgjøre hvor lenge Schumann skal gå til behandling hos psykolog.

Haugene ba også om at det legges til to punkt i vilkårene for en eventuell prøveløslatelse.

Det første er at Schumann ikke skal begå forbrytelser. Det andre punktet sier at han ikke kan ha kontakt med personer som hadde tilknytning til Nokas-ranet eller deres familiemedlemmer. Han skal heller ikke ha kontakt med personer som er dømt for alvorlig kriminalitet.

Schumann i Eidsivating lagmannsrett

PENGENE IKKE FUNNET: Forvarer Fredrik Schøne Brodwall mener det ikke finnes bevis for at Schumann vet hvor ransutbyttet etter Nokas-ranet er.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Mangler bevis

Forsvarer mente i sin prosedyre at Haugnes gjør et stort poeng ut av at Schumann ikke forteller sannheten når han sier han ikke vet hva som har skjedd med ransutbyttet etter Nokas-ranet.

– Hvordan skal man ta til motmæle når aktor står her og hevder at Kjell vet hvor pengene er? Han har sagt at han ikke vet det. Hva annet kan han si?

Brodwall mener aktor har manglende bevis for at Schumann fremdeles har en tilknytning til ransmiljøet eller kan vite noe om hvor ransutbyttet befinner seg.

– Denne saken er en del av Nokas-saken, som omfatter nærmere 200 permer med dokumenter og er Norges nest største etterforskning. Da er det rart at det ikke står en politietterforsker ved siden av med bevis for det, sa Brodwall.

– Tingretten tok riktig avgjørelse

Forsvarer Fredrik Schøne Brodwall mener Sør-Trøndelag tingrett tok den rette avgjørelsen da Schumann fikk innvilget prøveløslatelse i desember i fjor under svært strenge vilkår.

Tingretten kunne ikke finne at det var en nærliggende fare for at 48-åringen vil begå ny kriminalitet dersom han ble løslatt.

– I tillegg vil enhver fare for kriminalitet kunne avverges dersom det settes vilkår. I fem år framover skal han være under full kontroll.

Brodwall la ned påstand om at Schumann prøveløslates, og at det skjer med de vilkår som ble satt av Sør-Trøndelag tingrett, samt de endringer som aktor foreslo.