NRK Meny
Normal

Vil ikke legge ned akutten i Elverum

I forslaget til nasjonal helse- og sjukehusplan viser regjeringa til to modeller for hvilken sjukehus som skal ha akuttfunksjoner. I den ene har ikke sjukehuset i Elverum akuttfunksjon.

Elverum sjukehus

Akuttkirurgien i Elverum kan bli lagt ned.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Helseminister Bent Høie la i dag fram den nasjonale helse- og sjukehusplanen. Der la han fram to ulike forslag til nedleggelser i akuttkirurgi. I det ene modellen mister sjukehuset Elverum akuttfunksjonen, men det er ikke det alternativet regjeringa går for.

Les: Her er hovedpunktene i sykehusplanen

Kan miste akuttfunksjon

Helseministeren nevner fire typer sykehus, som skal ha ulik kompetanse.

Regionsykehus - hovedsykehuset i regionen
Stort akuttsykehus - et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000
Akuttsykehus - skal ha minst akuttfunksjon innen indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi
Sykehus uten akuttfunksjoner

Og videre la helseministeren fram to scenarier for sykehusstrukturen fremover. Det ene bygger på forslaget om et befolkningsgrunnlag på 60-80.000 for å beholde akuttkirurgi. Fem sykehus vil kunne bestå som akuttsykehus med minimum indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi. Det er Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord. Dette er modellen regjeringa går for.

Det andre scenariet bygger på at alle sykehus med akuttfunksjon alltid må ha akutt indremedisin, akuttkirurgi og anestesi. Da kan 10 sykehus miste akuttfunksjonen. Det er Odda, Lørdal, Nordfjord, Kongsberg, Elverum og de fem tidligere nevnte.

Avviser nedleggelse

Politisk rådgiver i Helsedepartementet Fredrik Wang Gierløff avviser at regjeringa vil legge ned akuttfunksjonen Elverum.

– Ettersom det er mange som har vært skeptiske til at en modell som åpner for at sykehus kan beholde akuttberedskap innen indremedisin, selv om de ikke har full akuttkirurgisk beredskap, har vi i "alternativ 2" synliggjort at konsekvensen av dette betyr nedleggelse av all akuttberedskap ved mange sykehus, herunder Elverum. Denne modellen vil ikke regjeringen ha. I Nasjonal helse- og sykehusplan foreslår regjeringen en modell for akuttsykehus som innebærer at Elverum ikke mister det de har av akuttberedskap i dag. sier Wang Gierløff.

– Helt feil

Stortingsrepresentant Knut Storberget er uansett svært uenig i scenarioet om å legge ned akutten i Elverum

–Dette er ikke bra, det er uheldig og helt feil. Jeg er ikke for at akutten skal oppretholdes ved alle sjukehus, men Elverum er et stort sted, sentralt på Innlandet. Jeg tror heller ikke det blir noe storsjukehus ved Mjøsa med det første. Derfor bør det bygges opp her, ikke ned.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er også imot en eventuell nedleggelse.

– Nå må vi klare å gi optimisme til sjukehusene, og ikke pessimisme.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener hele planen bærer preg av sentralisering. Han er imot at Elverum kan miste akuttfunksjonen, og frykter at et eventuelr slik tap kan bli starten på ytterligere nedbygging.

– Det kan da fort bli ytterlige nedbygging. Det kan være snakk om føden og barneavdelingen i neste omgang, sier Slagsvold Vedum.

Sjukehusdirektør Morten Lang-Ree har følgende kommentar:

– Nå er nasjonal helse- og sjukehusplan akkurat blitt lagt fram. Det er et stort og omfattende dokument. Men det er altfor tidlig for meg å si noe for meg om hva det konkret betyr for det enkelte sjukehus.

Lang-Ree sier at Sykehuset Innlandet har sin egen prosess som fortsetter, men at føringene i planen skal tas med.

Tynset og Kongsvinger kan bestå

– Jeg oppfatter planen som at Kongsvinger består som et lokalsjukehus som i dag med akuttfunksjon, sier divisjonsdirektør i Kongsvinger Dagny Sjaatil.

Hun synes ikke det kom noen klarhet i hvem som skal sokne til sjukehuset og i hvilken kategori sjukehuset kommer.

Sjukehuset har 55.000 potensielle pasienter noe som er i underkant i forhold til å ha en garanti for akuttkirurgi etter forslagene i nasjonal helseplan.

Kongsvinger er dessuten i en helt spesiell situasjon fordi det ikke er avklart om hvilket helseforetak sjukehuset skal tilhøre.

– Neste år skal det utredes om vi skal tilhøre Sykehuset Innlandet eller A-hus. Inntil da er situasjonen uavklart, men vi har tro på at vi kan fortsette slik som nå - uansett hvor vi kommer til å tilhøre, sier Sjaatil.

Akuttfunksjonen på Tynset sikres trolig på grunn av den geografiske beliggenheten.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Brann i Storgata

    Det brenner i en garasje sør i Storgata i Lillehammer. Brannvesenet er i gang med slukking og har kontroll på brannen, ifølge politiet. Det skal ikke være fare for spredning, men fem personer i nabohuset måtte gå ut på grunn av røyk fra brannen.

  • Svele fortsetter i Storhamar

    Mia Svele har skrevet en ny kontrakt med Storhamar Håndball. Ungdomslandslagsspilleren har signert en ny toårskontrakt med klubben.

  • Tatt med narkotika

    En person er innbrakt til politiet i Lillehammer mistenkt for bruk og besittelse av narkotika. Person ble tatt ved skysstasjonen, og vedkommende skal ha erkjent forholdet.