Fortviler over avgiftsøkning på 4400 prosent

Flere tomtefestere på Kapp har fått en prisøkning på 4400 prosent i året. Flere av dem er pensjonister, og synes Østre Toten kommune er urimelige.

Fått solid avgiftsøkning

Morten Lilleby er en av tomtefesterne på boligfeltet Enge Store på Kapp i Østre Toten.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Pensjonister har ikke akkurat noen store lønnsinntekter, så en økning i utgiftene med 1000 kroner måneden kan være litt tungt for en del, sier Morten Lilleby, som selv er en av tomtefesterne på boligfeltet Enge Store på Kapp i Østre Toten.

Jan Bratlien og Morten Lilleby

Jan Bratlien (t.v.) og Morten Lilleby er to av tomtefesterne som har fått krav om økning i festeavgiften fra 223 til 10130 pr. år.

Foto: Dag Kessel / NRK

Kommunen er en av dem som i flere tiår har subsidiert festetomter, men i juni bestemte kommunestyret at de skulle følge prisøkningen som Opplysningsvesenets fond hadde fastsatt. Dermed ble det en solid økning på over 4400 prosent.

– Mange har følt seg presset til å kjøpe tomtene sine til en veldig høy pris, sier Lilleby.

Etter kommunestyrets vedtak økte festeavgiften fra 223 kroner til 10130 kroner i året.

Glemte å oppjustere avgiften

Siden 1970-tallet skulle egentlig tomtene vært prisjustert hvert 10. og 20. år, men Opplysningsvesenets fond har ved minst en anledning glemt å foreta denne justeringen. Tomtefesterne mener at de ikke skal lide under denne glemsomheten.

Rådmann Aslaug Dæhlen mener at kommunen ikke hadde noe valg da de gjorde sitt vedtak.

– Jeg har forståelse for at noen synes at det blir en stor økning, men dette er et resultat av at Opplysningsvesenets fond har oppjustert festeavgiften.

For å unngå at kommunen skal subsidiere tomtene, må vi dermed øke festeavgiften, sier Dæhlen.