NRK Meny
Normal

Tiltalt for å ha brukt Sponsorlink til økonomisk utroskap

En 65 år gammel tidligere avdelingsleder i en Hamar-bedrift skal ha laget fiktive fakturaer for 237.500 kroner. Han skal ha brukt pengene til privat forbruk og reiser.

Hedmarken tingrett

TILTALT: Mannen skal ha brukt pengene til privat forbruk og reiser. Saken kommer opp i Hedmarken tingrett 27. oktober.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

I følge tiltalen har mannen laget to fiktive fakturaer på til sammen 237.500 kroner for tjenester Sponsorlink aldri leverte. Pengene ble satt inn på en konto hos Sponsorlink, men ble benyttet av tiltalte til å betale egne regninger og private reiser.

I april ble Sponsorlinks økonomisjef dømt for å ha laget de to fiktive fakturaene som gjorde det mulig for den tidligere avdelingslederen å få dekket private reiser med arbeidsgiverens penger.

Knyttet til Sponsorlink-saken

Forholdet ble oppdaget under politiet og Skatt Østs etterforskning av Sponsorlink AS.

I den saken ble daglig leder Ivar Stuan og hans kone, økonomisjef Kari H. Stuen, fra Løten begge dømt for skattejuks. Retten mente de hadde vært med på å endre fakturatekster slik at kundene kunne bruke fakturaene til fratrekk og dermed betale mindre skatt.

Deler av straffen ble gjort betinget, men begge må sone cirka ett år i fengsel hvis dommen fra Hedmarken tingrett blir stående.

65-åringen var markedssjef i et stort Hamar-firma som hadde sponsoravtale med Sponsorlink. Og det er dette forholdet påtalemyndigheten mener den tidligere avdelingssjefen har misbrukt til egen vinning.

To fakturaer

I følge tiltalen lot markedssjefen i april 2007 firmaet han jobbet i betale en faktura på 150.000 kroner til Sponsorlink for konsulenttjenester. Påtalmyndigheten mener fakturaen var fiktiv, og det ble ikke gitt noen konsulenttjenester.

I stedet ble pengene, som ble satt inn på en konto hos Sponsorlink, brukt av tiltalte til å blant annet betale egne reiser.

En ny faktura på 87.500 kroner ble opprettet med samme formål i mai året etter

I dommen mot økonomisjefen i Sponsorlink går det fram at retten mente hun var inneforstått med svindelen. Dette benektet hun.

Feil moms og skatt

65-åringen fra Hamar er i tillegg til tiltalen for grov økonomisk utroskap også tiltalt for brudd på bokføringsloven, merverdiavgiftsloven og ligningsloven.

Han bokførte fakturaene som utgifter for selskapet som dermed fikk fradrag for merverdiavgift og fradrag i skatt på grunn av kostnader, uten at dette egentlig var tilfelle.

Saklen kommer opp for Hedmarken tingrett 27 oktober..