NRK Meny
Normal

Grønn solidaritet

- Jeg ønsker meg politiske samarbeids-partnere som har så stor omsorg for våre etterkommere at det viser seg i handlekraft, sier Audun Hjertager.

Audun Hjertager (MDG)
Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilke sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Distriktsutvikling: Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er
en nøkkel til å takle mange av verdens utfordringer.

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark og eventuelt hvorfor?

- Nei, ikke med mindre innbyggerne selv ønsker det. Verden trenger at vi tar
mer ansvar, og da er det viktig med kort vei til myndighetene og makt til å
påvirke.

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger?

- Miljøpartiet De Grønne vil fremfor å bygge nye veier, styrke
kollektivtilbudet, utvikle miljøvennlig langtransport som el. jernbane og
høyhastighetstog, og vedlikeholde gamle veier. Partiet vil ha veiprising i
forhold til kollektivtilbud, slik at det blir billigst å kjøre bil der
kollektivtilbudet er dårlig.

Forskning for grønt samfunn

4. Er du for eller i mot et Innlandsuniversitet?

- Jeg er for: Miljøpartiet De Grønne ønsker storstilt satsing på forskning som
kan lette overgangen til et grønt samfunn, bl.a. innen alternativ økonomi,
grønn teknologi og ikkevoldelig konfliktløsning. Jeg er klart for et "grønt"
super-universitet i Innlandet med slike fagområder.

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- I forvaltningen av arter som er kritisk truet av utryddelse, slik som ulv
(Norsk Rødliste), må forskernes anbefalinger veie svært tungt. Ulv er en
naturlig del av faunaen vår, og vi må klare å ta vare på denne arten
samtidig som vi styrker det bærekraftige landbruket, øker matvaresikkerheten og løser tragiske problemer ved dagens rovdyrpolitikk.

Felles spørsmål:

Grønn politikk = solidaritet

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Det er bare Miljøpartiet De Grønne som går inn for de samfunnsendringene som er nødvendige for en bærekraftig fremtid. Vår velstand kan ikke lengre
baseres på en vekstøkonomi med rovdrift på naturressursene til skade for
fattige som lever i dag, og for livsgrunnlaget for våre egne barn og
barnebarn. Ingen bør kunne bli rike på andre sin bekostning. Grønn politikk
handler om solidaritet: Med mennesker og natur, med undertrykte i eget
samfunn, med fattige i andre deler av verden og med kommende generasjoner.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Jeg er særlig opptatt av livskraftige lokalsamfunn og tiltak som støtter
oppunder en bærekraftig livsstil. Dette innebærer f.eks å stimulere til
bærekraftig næringsutvikling i distriktene, arbeidsplasser der folk bor,
miljøvennlige kollektivtilbud, og tilrettelegging for et rikt kulturliv
fremfor materielt forbruk. Måten vi innretter økonomien på er avgjørende for
hva som er mulig å få til på de fleste politiske områder. Når
livsgrunnlaget vårt nå trues, skjer det med argumenter fra økonomien. Å
nærme seg en grønn samfunnsøkonomi, i Norge som i andre deler av verden, er derfor en hovedutfordring som jeg gjerne vil kjempe for.

Velger omsorgsfulle politikere

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Jeg ønsker meg politiske samarbeidspartnere som har så stor omsorg for våre etterkommere at det viser seg i handlekraft.

5. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Jeg samarbeider i utgangspunktet gjerne med alle partier, fra sak til sak.

6. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Dette bør man vel ikke ha en formening om før man har forsøkt, men jeg er
særlig skeptisk til partier ytterst til høyre.

Listetopper i Hedmark