Normal

Åsnes-kvinne får ikke hundene tilbake

En kvinne fra Åsnes som er tiltalt for dyremishandling må avvikle hundeforholdet sitt.

En av Åsneshundene på kennel

En av hundene til kvinnen som ble sendt til kennel.

Det opplysninger Mattilsynet i dag.

I november tok Mattilsynet 11 av hundene hennes i midlertidig forvaring. Senere vedtok Mattilsynet at hun måtte avvikle hundeholdet for å sikre en tilfredsstillende dyrevelferd.

Klaget på vedtakene

Kvinnen klaget på begge vedtakene, men klagene er nå endelig avslått.

– Hovedkontoret har i sin klagebehandling vurdert at forholdene i hundeholdet i november 2009 ikke var akutt, og at det derfor var rettslig usikkert i henhold til dyrevernloven å ta hundene i midlertidig forvaring. Vi mener vedtak om avvikling var det riktige tiltaket å benytte, sier seniorrådgiver Ellen Hestenes ved Mattilsynets hovedkontor, som har behandlet klagen.

(Saken forsetter under bildet)

Døde valper funnet i fryseren

Mattilsynet fant flere døde valpet i fryseren til kvinnen.

Foto: Nyhetsspiller

Mattilsynet sine bekymringer er knyttet til flere forhold. Hundeforholdet økte i omfang. Hunder kom og forsvant uten at hundeeier ville gi informasjon om hvor flere av dem ble av.

Fikk ikke informasjon om hundene

– Flere ganger i løpet av høsten 2009 ba vi om å få informasjon om hundene, for eksempel veterinærattester eller opplysninger om hvem hunder var solgt til. Det fikk vi ikke for alle. Med tanke på historikken til dette hundeholdet mente vi at det var nødvendig å få slik informasjon, sier Hestenes.

– Samtidig var det problematisk å få gjennomført inspeksjoner. Vi klarte da ikke å føre et forsvarlig tilsyn, slik at vi kunne forsikre oss om at kravene i dyrevernloven var overholdt.

(Saken forsetter under bildet)

Hodeskaller av hunder

Det ble funnet over 40 døde hunder på gården til kvinnen. Blant annet i en gjødselhaug.

Foto: Nyhetsspiller

Også i 2008 ble et stort antall hunder tatt i forvaring fra den samme hundeeieren. Dyrevernnemnda og Mattilsynet anmeldte da eier for brudd på dyrevernloven. Samtidig anmodet dyrevernnemnda om at hundeeieren skulle fradømmes retten til å ha dyr.

Saken ble behandlet i Sør-Østerdal tingrett i slutten av januar. Dom i saken er ventet klar i uke seks.