Skinnende eldreomsorg

- Jeg vil kjempe for den skinnende eldreomsorgen de andre partiene har lovet i alle år, men aldri gjennomført, sier Arne J. Grindal.

Arne J Grindal i Oppland Pensjonistparti

Arne J Grindal driver ikke bare med stemmefiske.

Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Jeg vil bidra til at eldreomsorgen blir mye bedre.

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Vi må bedre samferdselsmulighetene mot Oslo og Gardermoen.

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Ikke i denne valgperioden.

E6 uten bommer

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Bygge ny bomfri firefelts E6.

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Ha gode skoler og eldresenter ute i distriktene og gode samferdselsmuligheter.

Nasjonale spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Partiets eldreomsorg.

2. Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Jeg vil kjempe for at de eldre virkelig får den skinnende eldreomsorgen de andre partiene har lovet i alle år, men aldri gjennomført.

Eldreomsorg betyr alt

3. Hva er det viktigste for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Det viktigste er at de støtter oss i eldreomsorgen.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Det partiet som støtter oss i våre hjertesaker.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Det som gir oss minst støtte i våre hjertesaker.

Listetopper i Oppland