NRK Meny
Normal

Arbeidsledigheten ned: – Vi har blitt tøffere

Stikk i strid med tendensen ellers i landet synker arbeidsledigheten i Hedmark og Oppland. Fylkesdirektør i NAV Hedmark, Bjørn Lien, sier de stiller større krav enn andre.

Bjørn Lien

Bjørn Lien, fylkesdirektør i NAV Hedmark, mener både geografisk beliggenhet og ny strategi fra NAVs side har ført til gode resultater i Hedmark når det gjelder å få arbeidsledige ut i jobb.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Hedmark og Oppland fortsetter å være landsledende når det gjelder nedgang i antall arbeidsledige her til lands.

Hedmark har hatt den største nedgangen i arbeidsledighet, både sammenlignet med fjoråret (13 prosent) og målt mot andre fylker i landet. 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Hedmark er arbeidsledige, gjennomsnittet på landsbasis er 3,1 prosent ifølge NAVs tall.

NAV har blitt tøffere

Nav-logoen på veggen til Navs hovedkontor i Oslo

Bjørn Lien mener at NAV i Hedmark har blitt tøffere og stiller strengere krav til dem som er utenfor arbeidslivet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bjørn Lien, fylkesdirektør i NAV Hedmark og Akershus, er meget godt fornøyd med utviklingen. Han mener de gode tallene for Hedmark har flere årsaker, blant annet den geografiske beliggenheten:

– For det første tilhører ikke vi oljedelen av næringslivet i Norge, så nedgangen man opplever der slår ikke inn hos oss.

Lien mener også at man har blitt tøffere i NAV i fylket, kontra andre fylker i landet.

– NAV i Hedmark har jobbet mye tidligere og mer målrettet med de som er ledige. Arbeidssøkerne skal oppdatere CV, vi forventer at de skal loggføre at de er aktive jobbsøkere. Er du helt arbeidsledig skal du være fulltids arbeidssøker. Og vi er klare på at NAV alene kan ikke skaffe folk jobb, det må de bidra aktivt til selv.

Størst nedgang i Hamar

Hamar er kommunen med mest markant nedgang, den er på hele 30 prosent sammenlignet med i fjor.

– Hamar-området har hatt en stor utvikling når det gjelder etablering av nye jobber. Samtidig ligger Hamar på infrastrukturlinja som går mellom Oslo, Akershus og Hedmark, det er enkelt å pendle, både med tog og med ny firefelts motorvei for bil, forklarer Lien.

Mange rikspolitikere har uttrykt bekymring for arbeidssituasjonen i Norge i tiden fremover. Bjørn Lien syns det er vanskelig å spå hvordan utviklingen vil bli i Hedmark.

– Det er stor usikkerhet rundt hvordan den økonomiske situasjonen vil slå inn på Hedmark fremover. Men det er viktig at de som blir arbeidsledige leter etter mulighetene som er i hele Østlandet.

Hamar stasjon, togstans 10.9.13

Hamar ligger strategisk til når det gjelder infrastruktur og gjør det enkelt for folk å pendle både med tog og bil, mener fylkesdirektøren i NAV Hedmark.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Stabile tall i Oppland

I Oppland har man en mindre nedgang i arbeidsledighet siden i fjor, samtidig er andelen arbeidsledige også lavere enn i Hedmark. 2,1 prosent av de arbeidsføre i Oppland er arbeidsledige.

– Vi har ligget stabilt lavt i lang tid. Vi har i Oppland næringsindustri som skårer godt på den lave kronekursen for tiden, med mye eksportindistri, særlig i Raufoss-området. Også reiselivsbransjen finner stadig nye markeder, sier fylkesdirektør i NAV Oppland, Haavard Ingvaldsen.

Han mener også at statistikken nå er så god at man knapt kan oppnå bedre resultat.

– Det er ikke så mye å gå på lenger i Oppland. Det er så lav ledighet nå at vi kan ikke forvente å komme særlig lavere, avslutter Ingvaldsen.