NRK Meny
Normal

Åpner for salg av museumsgjenstander

Norske museer er overfylt og har ikke penger til å ta godt nok vare på samlingene sine. De bør få selge gjenstander de ikke trenger, mener FrP.

Museumsmagasiner er overfyllt
Foto: Torunn Myhre / NRK

– Det hoper seg opp, men i vår bransje skal vi liksom ikke si nei til å ta imot gjenstander fordi det ikke er plass.

Det sier avdelingsleder for dokumentasjon og samling ved Oslo Museum Kristin Margrethe Gaukstad.

Som de fleste andre museer i landet sliter de med plassmangel.

Vil slippe til private kjøpere

Ib K. Thomsen

Kulturpolitiker i FrP, Ib Thomsen, mener norske museer må få selge gjenstander de ikke trenger.

Foto: Fremskrittspartiet

Norske Museer har 20 millioner gjenstander i samlingene sine, men langt i fra nok ressurser til å ta vare på dem.

Mye er aldri blitt registrert skikkelig og mye forfaller i lite egnede lokaler for lagring.

– Private samlere i både inn- og utland ønsker å kjøpe gjenstander vi har nok av i Norge, så hvorfor ikke la museene selge til de som ønsker å betale, sier Ib Thomsen.

Han sitter i kulturkomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet.

– Dette vil jo generere penger tilbake til museene i form av gode ustillinger for publikum, sier han.

  • Hør debatten om salg av museumsgjenstander i Dagsnytt Atten:

Salg diskuteres i museene

Jorunn Gunnestad ved Glomdalsmuseet

Jorunn Gunnestad er konservator i Anno Museum. Stort forfall tvinger museet til å tenke nytt.

Foto: Torunn Myhre / NRK

I tillegg til alle gjenstandene har også norske museer ansvar for nesten 5000 kulturhistoriske bygninger.

– Av våre 513 kulturhistoriske bygninger er det flere som det ikke er noen klar grunn til at vi har i museumssamlinga.

Det sier konservator i Anno Museum i Hedmark Jorunn Gunnestad.

En nylig gjennomgang avslørte at det vil koste museet 250 millioner kroner å utbedre forfallet på bygningene de har ansvaret for.

Dette har tvunget dem til å lage retningslinjer for hvordan de skal prioritere framover. To bygninger er allrede solgt, og det kan bli flere.

Nye retningslinjer ut på høring

Norske museer er overfylt av gjenstander

Norske museer sliter med overfylte magasin, men er er det penger å tjene på å selge unna noe?

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Det har hittil vært litt fy, fy å snakke om å kvitte seg med gjenstander i norske museer.

Det sier samlingsansvarlig ved Randsfjordmuseene Grethe Johnsrud.

Hun mener det skyldes mangel på retninglinjer innenfor et strengt etisk regelverk,

Men nå er det endringer på gang.

Bymuseet i Bergen har i samarbeid med Randsfjordmuseene og Oslo Museum laget et høringsutkast til retningslinjer for prioritering i museumssamlinger. Dette sendes snart ut på høring.

Samlingsleder ved Bymuseet i Bergen, Anne Bjørke, sier at det i utkastet åpnes for salg på det åpne markedet.