Antall redningsaksjoner doblet på ett år

Nå må fjellturistene ta ansvar og velge tur etter evne, sier Røde Kors.

Evakuering Besseggen

EVAKUERT: Torsdag morgen ble 16 personer hentet av et redningshelikopter etter å ha overnattet ved Besseggen.

Foto: Ruben Andre Smith

I juni, juli og august i år hadde Røde Kors 390 søk- og redningsoppdrag. Det er nesten dobbelt så mange som i samme periode i fjor.

Redningsaksjoner Røde Kors 2016

2016

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

Totalt samlede oppdrag

124

112

423

117

90

66

142

182

– Velg tur etter evne

Selv om noe av økningen kan forklares med et økt antall fjellturister mener landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Ole Gladsø, at både turistoperatører og fjellturistene sjøl må ta ansvar og bidra til at antall ulykker og redningsoppdrag går ned.

– Det er alvorlig at folk ikke er godt nok forberedt. Alle som legger til rette for slike turer må gi god og riktig informasjon. Det ser ut som om dette ikke har nådd fram. I tillegg er ikke folk flinke nok til å velge tur etter evne, sier Gladsø.

Gladsø minner om at Fjellvettreglene også gjelder om sommeren. Velger man en utfordrende tur, må man være forberedt.

Redningsaksjon på Besseggen

COLA SOM NISTE: Frivillige fra Røde Kors måtte redde ei kvinne som ikke kom seg over Besseggen.

Foto: Ulf Ryen / Røde Kors

– Fjellet er sterkere enn oss

Gladsø får støtte av Geir Arne Hageland, tidligere deltaker i TV-programmet "Ingen Grenser" og motivator og leder for selskapet Funkibator.

– Jeg synes at folk må tenke over hva de har kapasitet til. Fjellet og naturen er sterkere enn oss, dette må vi ta hensyn til, mener Hageland.

Han ønsker å minne alle om man ved å være uforsiktig også kan sette andres liv i fare.

– Dersom du opptrer uaktsomt så er det urettferdig at alle andre skal betale for det, sier Hageland.

– Tydeligere råd fra DNT

Hageland mener at også Den Norske Turistforening har et forbedringspotensial når det gjelder tydelighet. Den utfordringen tar Anne-Mari Planke i DNT. Hun sier at de vil ta initiativ til et samarbeid med andre aktører i turistnæringen, for å minske antall ulykker og redningsaksjoner.

– Vi må få til en fellesdugnad for å se på om informasjonen er god nok og om vi er klare nok i våre råd, sier Planke.

På Trolltunga i Hordaland var det i fjor sommer svært mange henteoppdrag for hjelpekorpset. Hele 25 ganger var lokale Røde Kors- frivillige involvert, mot fire ganger året før. Hittil i 2016 har hjelpekorpset vært 27 ganger på Trolltunga.

Ofte er oppdragene på steder der vær og omgivelser ikke tillater helikopter. Da blir ofte hjelpemannskapene nødt til å bære skadde personer ned i krevende terreng. Røde Kors mener likevel det er viktig at folk har en lav terskel for å be om hjelp.