NRK Meny
Normal

«Tillit på Toten» gir mindre sykefravær

LENA (NRK): Systematisk arbeid med tillit og åpenhet mellom ansatte og ledere fører til færre langtidssyke, ifølge HMS-rådgiver på Toten.

Tillitsfulle ansatte og ledere på Toten

GJENSIDIG TILLIT: (F.v.) Verneombud Gry Elvsvebakken, avdelingsleder Morten Wiklund og HMS-rådgiver i kommunen Turid Fiskevold Sommerstad utenfor Meieritunet omsorgsbolig

Foto: Ruth Barsten / NRK

En fornøyd leder, og ansatte ved Meieritunet på Lena, viser stolt frem omsorgsboligen. 16 beboere i de store leilighetene tilbys døgnkontinuerlig hjelp hver dag hele uka, og flesteparten av de ansatte er kvinner.

Nettopp kvinner rager høyest på sykefraværsstatistikken, men på Toten peker pila i riktig retning.

I snitt har sjukefraværet blant 50 ansatte i fire avdelinger i kommunen gått ned med 17 prosent sammenlignet med i fjor fordi de har innført flere egenmeldingsdager for de ansatte.

«Tillit på Toten»

Gjennom prosjektet "Tillit på Toten" er kommuneansatte på Lena mindre borte fra jobben. Ifølge prosjektet er det blant annet tilliten mellom ansatte og sjefer som er viktig.

Etter inspirasjon fra et fraværsprosjekt i Mandal, ville HMS-rådgiver Turid F. Sommerstad prøve å bli kvitt alle de små sykmeldingene i Østre Toten kommune.

Meieritunet, Lena

GODT STED Å VÆRE: Ifølge de som har vært tett på prosjektet har Meieritunet på Lena blitt et godt sted å arbeide.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Hun har samarbeidet tett med legene i kommunen, sendt ledere på kurs og hatt samarbeidssamtaler med både ledere og ansatte i de ulike enhetene.

Nå går de ansatte til sjefen sin før de går til legen. Hvis du er sykmeldt, er du borte hele sykemeldingsperioden. Samarbeider du med lederen din kommer du raskere tilbake i jobb.

– Det er sjelden folk er helt sjuke eller helt friske. Hvis du er litt sånn midt imellom, ringer du lederen din før legen og får tilrettelagt bedre, sier Sommerstad.

Professor: – Fungerer bra

Gaute Torsvik

BRA PROSJEKT: Professor Gaute Torsvik sier erfaringene fra Mandal, som han har analysert sammen med en kollega, viser det samme som på Lena. Sykefraværet går ned når egenmeldingsdagene utvides.

Foto: Terje Heiestad

Det før nevnte Mandals-prosjektet er det en mann som kan mye om. Nemlig professor ved økonomisk institutt på Universitetet i Oslo, Gaute Torsvik.

Og han sier konklusjonene på tillitsprosjektet i Mandal var klare.

– Vi analyserte det som skjedde da de økte egenmeldingsdagene. Hovedkonklusjonen var at langtidssykefraværet sank mye, sier Torsvik.

– Hva er årsaken til at sykefraværet går ned når man får lengre perioder med egenmelding?

– De som blir vist tillit blir også mer tillitsverdige. Det fører til at folk går på jobb når de er i en gråsone sjukemessig og ellers kanskje ville vært hjemme, sier Torsvik.