Anklages for juks

I et internt notat anklages taperforeninga for både juks og ublu pengekrav overfor tapere som har fått erstatning.

Ola Ødegaard
Foto: Arkivfoto / Scanpix

Notatet bygger på en forskningsrapport fra universitetet i Bergen.

Styreleder i taperforeningen, Arne Mellerud, ser på kritikken som ondsinna sladder.

Han sier foreningen har vært i departementet og gjort greie for påstandene.

 

Billighetserstatning ei pengemaskin

Det interne notatet i direktoratet lister opp flere kritiske forhold ved arbeidet i taperforeninga.

Det handler blant annet om juks med tallet på henvendelser, feilinformasjon og press mot tapere som har fått erstatning for å få en andel av beløpet.

Billighetserstatning er blitt ei pengemaskin for taperforeningen sier notatet som legger hovedfagsoppgaven til Sølvi Marie Risøy til grunn for kritikken.

Sju år gammel oppgave

- Jeg går ikke god for alle de mest kritiske måtene man har brukt min rapport på, sier Risøy.

Hovedfagsoppgaven er 7 år gammel. Risøy mener det er øynene som ser som bestemmer hvordan forskningen blir tolka.

- Hovedfagsoppgaven min følger organisasjonen fra 1993 til 1999. Det er klart at det finnes mange ting der som kan gi bakgrunn for å sette kritisk søkelys på organisasjonen hvis det er det en er ute etter, sier Risøy.

Provosert over påstandene

Kritikken fra direktoratet har vært kjent for taperforeningen siden i vår. Allerede i april var generalsekretæren i møte med departementet. Etter møtet foreslo foreningen sjøl å kutte avgifter og gebyrer.

Påstander om at foreningen tok en andel av billighetserstatning som honorar ble tilbakevist forteller styreleder i taperforeningen, Arne Mellerud.

Mellerud er provosert over det som nå kommer fram.

- Det er vanskelig å tilbakevise påstander som kommer ut i det offentlige. Det vi vet er at det er uriktig det som er fremsatt, sier Mellerud.