Anker dom på 18 års forvaring

Mannen som er dømt til 18 års forvaring for blant annet å ha tent på huset til sorenskriver Ola P. Svor i Hamar, anker til Høyesterett. Det skriver Hamar Arbeiderblad. Han anker over både straffeutmålingen, bevisbedømmelsen og lavanvendelsen.