Anbefaler et stort hovedsykehus ved Mjøsbrua

Prosjektgruppa anbefaler å etablere et hovedsykehus ved Mjøsbrua, samlokalisert med det meste av tilbudet på Reinsvoll og Sanderud.

Morten Lang Ree

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang Ree, anbefaler et hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Foto: Stein Schinstad / NRK

– Jeg støtter idèfaserapporten om å etablere et hovedsykehus ved Mjøsbrua, sier administrerende direktør Morten Lang Ree, i et åpent møte i Brumunddal i dag. Hovedsykeshuset skal samle spesialiserte tjenester innen somatikk, psykisk helsevern og rus.

Varianter av to-sykehusmodeller kommer nest best ut, men har vesentlig dårligere faglig og økonomisk bærekraft enn hovedsykehusmodellen, sier Lang Ree.

– Jeg anbefaler ingen vesentlige endringer i hvordan Tynset sykehus skal bestå. Når det gjelder Kongsvinger sykehus, så er de i en fase om struktur og hvem de skal tilhøre som vil bli avsluttet 1. april neste år. Derfor vil jeg ikke gi noen anbefalinger om Kongsvinger foreløpig, sier Lang Ree.

– Fremtidens sykehus er et sykehus

Roger Jenssen, Randi Mølmen, Morten Lang-Ree

Prosjektdirektør Roger Jenssen, prosjektleder Randi Mølmen og administrerende direktør Morten Lang-Ree utdypet sine anbefalinger til ny sykehusstruktur i dag.

Foto: Stein Schinstad / NRK

– Vi ønsker å legge til rette for fremtidens pasientbehandling i Innlandet. Vi har sett på hva vi mener er best samlet sett, for hele innlandets befolkning. Hovedsykehusmodellen er det rette for å møte kravene i fremtiden, sier prosjektleder Randi Mølmen. Denne modellen er den dyreste, men gir mest driftsbesparelse på sikt. Og vi kan være tilstede for hele Innlandet på en mye bedre måte enn i dag, sier Mølmen.

Les også: Utålmodig styreleder vil ha sjukehus ved Mjøsbrua

Direktørens anbefaling sendes styret som får den på sitt bord neste fredag. Med en ny høringsrunde blir det ikke gjort et endelig styrevedtak før høsten 2017.

Ferdig i 2030

Prislappen på det fremtidige sjukehustilbudet havner et sted mellom 9 til 12 milliarder kroner.

– Jeg ser for meg at vi har et hovedsykehus ved Mjøsbrua i 2030, at det er samlokalisert med psykiatrien. Enten på øst eller vestsiden, sier Lang Ree. Det jeg har tatt stilling til nå er å etablere et hovedsykehus. Hva som skjer med de andre somatiske sykehusene i Innlandet, tar vi ikke stilling til nå, men det må vi ha en nærmere gjennomgang av. Vi må ha en løsning som hele innlandets befolkning kan slutte opp om, sier Lang Ree.

Når styret har sagt sitt skal saken opp i Helse Sør-Øst og så videre til departementet med håp om at det gis penger til bygging og ombygging.