Anbefaler åtte til ti kommuner i Oppland

Fylkesmannen i Oppland mener det er optimalt med maks ti kommuner i framtidas fylke, selv om majoriteten av kommunene ikke ønsker sammenslåing.

Sigurd Tremoen

Fylkesmann Sigurd Tremoen ønsker en endring i kommunestrukturen i Oppland.

Foto: Elin Fossum / NRK

Framtidas fylke bør bestå av åtte til ti kommuner, altså en betydelig endring fra dagens situasjon, mener fylkesmann i Oppland, Sigurd Tremoen.

Det er ifølge Tremoen ikke grunnlag for å slå sammen kommuner akkurat nå, men at dette anbefales på sikt. Han understreker at det er viktig å følge spillereglene og basere det videre arbeidet på frivillighet.

Ønsker tydeligere storting

Tremoen utfordrer Stortinget til å være tydeligere på retningen og hvilke oppgaver kommunene skal ha.

– Det er viktig at Stortinget viderefører kommunereformen. Vi mener det er viktig at Staten tar et større ansvar for å være med på å videreutvikle kommunene. Statlige arbeidsplasser bør flyttes ut til kommunene og distriktene, for å bidra til utviklingen av den framtidige tjenesteproduksjonen i kommunene.

Framtida vil by på større utfordringer for oss alle og kommunene må være rustet, sier han.

– Fylket vil møte kraftige utfordringer i tida framover, situasjonen vil endre seg. Vi har en befolkningsutvikling som er blant de laveste i landet, med nedgang i fem av ti kommuner i fylket. Prognosene for de neste årene er nedgang i åtte av ti kommuner. Det vil være unntak, men tendensen er tydelig. Det kommer en vedvarende eldrebølge. Vi kommer i en krevende økonomisk situasjon, vi må være innstilt på at kaka vi nå deler blir mindre, sier han.

Ikke interkommunalt samarbeid

– Hvordan skal kommunene møte dette? De har mange verktøy. Kommunestruktur er ett av verktøyene i forhold til å møte utfordringene og framtida.

Tremoen sier mange av kommunene har jobbet bra, men at noen kanskje var litt vel raske i arbeidet med ny struktur. Vang i Valdres og kommunene i Lillehammer-regionene burde brukt mer tid på involvering av innbyggerne før innbyggerundersøkelser/folkeavstemning, mener Fylkesmannen.

Interkommunalt samarbeid er flere steder fremmet som et alternativ til sammenslåing. Tremoen setter spørsmålstegn ved om det er riktig vei å gå, fordi beslutninger blir tatt ut av kommunestyrene. Han mener at fare for at interkommunalt samarbeid krever mer administrasjon og større byråkrati.

Skal på turne

I løpet av de neste ukene skal Tremoen besøke de ulike regionene i Oppland for å presentere utkastet og høre på tilbakemeldingene som politikere og kommuneledelse har, før han konkluderer og sender over sitt forslag til Kommunaldepartementet innen 1. oktober.

Majoriteten av kommunene i Oppland stemte nei ved avstemningene tidligere i år, kun i Nord-Aurdal, Sør-Fron og Dovre ble det flertall for å søke om sammenslåing med nabokommuner. I resten av kommunene var flertallet mot nye kommune-sammensetninger.

Nytt kommunekart fra Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen mener sammenslåinger er helt nødvendige for å sikre sterke nok kommuner i framtida.

Foto: Elin Fossum / NRK

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Nammo inngår samarbeid med US navy

    I dag signerte ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss ei samarbeidsavtale med den amerikanske marinen om utvikling og produksjon av rakettmotorar. Dette er fyrste gong eit selskap har vorte invitert inn på ei amerikansk marinebase i eit offentleg samarbeid. Avtala skal gå over tretti år, og vil i følge Nammo føre til aktivitetar i milliardklassen.

    Nammo med kjempekonrakt
    Foto: Matthew Poynor / Privat