Alvorlig personskade

Det er en lastebil og en motorsykkel som har kollidert på riksveg 4 på Jaren. Ifølge politiet er det snakk om alvorlig personskade. Vegen er stengt 1,5 kilometer nord for Jaren.