Normal

Alvdal-saken ankes til høyesterett

Riksadvokaten vil ha Høyesterett til å vurdere om den hovedtiltalte mora, som fikk 12 års fengsel i lagmannsretten, skal ha forvaringsdom.

Overgrepssaken i Alvdal

Mener lagmannsrettens dom på 12 års fengsel til den hovedtiltalte mora er for mild

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Riksadvokaten mener lagmannsrettens dom på 12 års fengsel til den hovedtiltalte mora er for mild. I tingretten ble den hovedtiltalte moren dømt til elleve års forvaring med en minstetid på sju år og seks måneder. Lagmannsretten kom ikke til samme konklusjon.

– Påtalemyndigheten og riksadvokaten har besluttet at man ønsker å få prøvd hvor vidt det skal idømmes forvaringsstraff for henne, sier statsadvokat Torbjørn Klundseter.

I lagmannsretten ble det lagt ned påstand om 14 års forvaring, basert på gjentagelsesfaren.

Lagmannsretten begrunnet sin dom med at moren har fått hjelp for sine problemer mens hun har sittet i varetekt. Siden denne behandlingen vil fortsette også mens hun soner, mente lagmannsretten av faren for gjentagelse ikke er tilstrekkelig for å kunne avsi en forvaringsdom.

– Påtalemyndigheten mener at faren for gjentakelse ved løslatelse fra en alternativ straff vil være så stor at det er riktig med forvaring, sier Klundseter.

Anker også «naboparets» dom

Riksadvokaten anker også dommen naboparet fikk i lagmannsretten. De to ble dømt til henholdsvis fire og tre års fengsel.

– Det er fordi straffen er for mild i forhold til de forhold som er de er domfelt for. Det er snakk om medvirkning til åtte og ti voldtekter av egne barn, sier Klundsæter.

Aktor hadde lagt ned påstand om åtte års fengsel for mannen og sju år og seks måneder for kvinnen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.