NRK Meny
Normal

Alle snakker om det grønne skiftet, men Innlandet kan bli eksos-grått

Dieseltog, flyturisme, snøskutere og kraftig vekst av godstransport på veg. Mens alle politikerne nå snakker om det grønne skiftet, kan Innlandet bli eksos-grått

Grønt skifte drukner i eksos

SKIFTE: Forbruk og transport må ned, sier MDGs Katrine Aalstad.

Foto: Per Magnussen / NRK

– Mange bare bruker uttrykket «det grønne skiftet» uten å sette seg inn i hva det er, sier Katrine Aalstad fra Miljøpartiet De Grønne i Hamar. Den nyinnvalgte kommunestyrerepresentanten står på brua der riksveg 25 krysser E6 rett øst for sentrum av Hamar. Høsttåka ligger tjukk og grå over landskapet, lastebiler og personbiler dundrer forbi i alle retninger.

Grøn skifte eller grå framtid

GRÅTT ELLER GRØNT? Vi kan ikke fortsette som før å tro vi oppnår et grønt skifte, sier Katrine Alstad.

Foto: Per Magnussen / NRK

Og det kan blir verre: En ny rapport fra landets transportetater, Vegvesenet, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket, varsler nå en voldsom vekst i godstransporten på veg.

– Det er hårreisende, sier miljøpolitiker Aalstad.

Hundretusener flere vogntog

I forslaget til årets statsbudsjett skriver regjeringen:

«De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må gjennom et grønt skifte.»

Men i Hedmark og Oppland kan det grønne skiftet bare såvidt skimtes gjennom eksosen Dette er nemlig hva vi kan vente oss:

Grønt skifte eller grå eksos

MANGE FLERE: En ny rapport varsler kraftig vekst i antall vogntog.

Foto: Per Magnussen / NRK
  • Kraftig vekst av godstransport. Allerede hardt belastede gjennomfarstveger som riksveg 3 og E6 får mye mer tungtransport. Ny rapport varsler dobling av godstransporten i Norge.
  • Fortsatt dieseltog på Rørsosbanen og Solørbanen. Ingenting i statsbudsjettet viser planer om elektrifisering.
  • Mer fly-turisme: Både lokale og regionale politikere jobber for turisme via charterfly til Sälen/Trysil og Leirin i Valdres.
  • Flere snøskutere i naturen:. Nå kan kommunene sjøl si ja til moro-kjøring.

Forbruke mindre, transportere mindre

– Det er å abdisere som politiker å godta at vi skal ha en dobling av transport på veg, sier Katrine Aalstad. For henne handler «det grønne skiftet» om å investere i fornybar energi, ikke i fossil energi. Det handler om å å legge til rette for et samfunn der folk forbruker mindre, transporterer mindre og bor mer i nærheten av hverandre.

Snøskuterkjøring og charterferie til Valdres er ikke forenlig med grønt skifte, mener hun.

– Reiselivsvirksomheten vår må bli mindre global og mer lokal. Vi kan ikke ha enbefolkning på ni milliarder mennesker som alle skal fly på ferie.

Fylkene satser på bioøkonomi

Even Aleksander Hagen

IKKE SÅ MØRKT: Mye går riktig veg. Innlandet satser på bioøkonomi, sier fylkesordfører Even Aleksander hagen i Oppland.

Foto: Privat

Hedmark og Oppland fylkeskommuner har begge omfavnet «det grønne skiftet», og samarbeider nå om å lage en strategi for det som kalles bioøkonomi; det å utvikle mat, energi og andre produkter fra skog og landbruk.

Det er å abdisere som politiker å godta at vi skal ha en dobling av transport på veg.

Katrine Alstad, Miljøpartiet de grønne

– Hvis vi er med og tar et skippertak for å løfte bioøkonomien så kan vi både sikre næringsliv og nye arbeidsplasser pluss at vi viser ansvar for klimaet, sier Arbeiderpartiets fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen.

Tog

EL: Rørosbanen skal forsatt gå på diesel.

Foto: NRK

– Situasjonen er ikke så grå og mørk som du beskriver, sier han. Mye går i riktig retning. Men han innrømmer at det er vanskelig å se det grønne skiftet i statsbudsjettet. Sjøl vil han koble Gjøvikbanen med Dovrebanen. MDGs Katrine Aalstad vil elektrifisere Solør- og Rørosbanen. Slik kan mer gods gå på bane.

Og de hundretusener nye vogntogene?

– Forbruket vårt av varer må ned, sier Aalstad.

– Vi må bygge bedre veger, sier Hagen.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND