NRK Meny

Alle alternativ ut på høring

Hamar kommunestyre vedtok i formiddag å legge alle fire alternativ til ny trasé for dobbeltsporet jernbane gjennom byen ut på høring. SVs forslag om ikke å legge ut midtalternativet falt mot 11 stemmer. Endelig vedtak om trasé skal tas 21. desember.