NRK Meny
Normal

- Aksepterer ikke henleggelse etter rullestolulykke

Statens Helsetilsyn godtar ikke at politiet i Gudbrandsdal henlegger saken der en 91 år gammel kvinne døde etter å ha kjørt utfor en trapp med rullestol.

91-åring rullet ned denne trappa og døde.

Det var denne trappa 91-åringen rullet ned fra.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hendelsen i 2012 har ført til sterke reaksjoner fra pårørende, og kommunalsjef Bjørn Lie i Lillehammer trakk seg som følge av kritikkstormen etter dødsfallet.

Reaksjoner på henleggelse

Helsetilsynet anmeldte kommunen, men i september ble det klart at Gudbrandsdal politidistrikt henla anmeldelsen.

I et krasst brev til politiet skriver Helsetilsynet at denne henleggelsen nå blir påklaget, blant annet med bakgrunn i "markante avvik fra forsvarlig virksomhet".

I brevet viser tilsynet til helsepersonelloven, der straffeansvar bør "vurderes i grovere tilfeller".

– Uforsvarlig av kommunen

"I aktuelle sak har Statens helsetilsyn konkludert med at de helse- og omsorgstjenestene pasienten fikk var langt under den faglige standarden som kreves, og at avviket var så alvorlig at det utgjør et markant avvik fra forsvarlighetsstandarden", står det i brevet.

Utspillet fra Helsetilsynet føyer seg inn i rekken av kritiske kommentarer til politiets håndtering av hendelsen.

«Ikke rimelig grunn til å undersøke»

Politiadvokat Lars Rune Ringvik har tidligere valgt å ikke begrunne henleggelsen av saken utad. Det er ikke "rimelig grunn til å undersøke" om Lillehammer kommune har gjort noe straffbart, mener politiet.

Else Marie Skjellerud (91) bodde i en omsorgsleilighet ved bo- og servicesenteret Horsters Minde i Lillehammer. Hun var dement, svaksynt og satt i rullestol etter en amputasjon. Flere ganger skal det ha blitt advart om at trappa utenfor boligen var farlig for henne.De pårørende har kommet med svært hard kritikk mot det de mener er manglende omsorg over en lang periode.

– Uforståelig av politiet

Leder i Stortingets helsekomité, Kari Kjønnås Kjos (Frp), sa til Aftenposten at "hvis ikke dette er en straffbar sak, vil ikke noen sak være det". Helsetilsynet stilte seg også helt uforstående til henleggelsen, og har altså nå tatt konsekvensen av det ved å sende en formell klage.

"Den uforsvarlige virksomheten pågikk over lengre tid og til tross for flere bekymringsmeldinger fra både ansatte og pårørende", skriver Helsetilsynet.

Kritikken er dermed basert på noe langt mer enn en vanlig enkelthendelse, og det er derfor Helsetilsynet mener at "preventive hensyn" taler for at "den strafferettslige forfølgelsen av saken gjenopptas".