NRK Meny
Normal

Advarer mot skredfare i fjellet

Meteorologisk institutt melder om markert skredfare enkelte steder i fjellet i Sør-Norge. Og det er under slike forhold de fleste dødsulykker skjer. 

Mye snø på Sjusjøen
Foto: Scanpix

Svært mange mennesker befinner seg for tiden på vinterferie i fjellet. Ifølge eksperter er skredfaren beregnet til å være av faregrad 3 "markert skredfare" i enkelte fjellsider. Skalaen som benyttes går fra 1 "liten skredfare" og til 5 "meget stor skredfare".

Ifølge Meteorologisk institutt inntreffer det erfaringsmessig flest dødsulykker nettopp når det er skredfare 3.

Det er i fjellsider i Sør-Norge som har ligget i lé for vinden tidligere denne uken at skredfaren stedvis er på nivå 3. Pass deg for "drønn" i snødekket. De kan indikerer skredfare i området.

Skredekspert Kjetil Brattlien hos Norges Geotekniske Institutt mener likevel det ikke er noen stor fare for folk som beveger seg i vinterfjellet.

-  Generelt er skredfaren moderat i Sør-Norge. Men det skjer en god del ulykker under slike forhold, sier Brattlien.

Han ber folk passe seg, særlig i bratte terreng.

Ifølge Meteorologisk institutt øker skredfaren sterkt ved større snøfall som ledsaget av vind. Det samme gjelder når lufttemperaturen stiger brått.

Skredfaren øker også når det er kraftig solstråling eller når det regner på snødekket. Bratte skråninger som ligger i lé for vinden er mest utsatt for skred. Unngå derfor slike skråninger hvor det ser ut til å ligge mer snø enn ellers i fjellsida. Vær også oppmerksom i mindre heng dersom du har mistanke om skredfare.

Selv om overflaten virker fast og hard, kan løse lag nede i snødekket medføre skredfare. Vær ekstra varsom dersom du ser at det nylig har gått skred.  

Hør rådene fra skredeksperten: