Advarer mot livsfarlige kraftledninger

Mye snø fører til at mange kraftledninger får farlig lav høyde over terrenget. – Det er livsfarlig å berøre kraftledninger, både med hender og skistaver, advarer Eidsiva Energi.

Snø på kraftledninger

På grunn av mye snø er kraftlinjene uvanlig nær bakken mange steder.

Foto: Marius Mellum/Eidsiva

Eidsiva har befart linjer med helikopter, snøscooter og til fots og ser at det er veldig mye snø i fjellet og i skogen nå. De ber derfor folk være oppmerksomme på at snømengdene gjør at avstanden til strømledningene blir mindre.

Noen steder er det også mye snø på linjene slik at de siger ned mot bakken. Høye brøytekanter og snøfonner gjør også sitt til at avstanden til kraftledningene blir mindre.

Advarer skigåere

Mange skispor går under eller i nærheten av Eidsivas strømnett. De advarer derfor skigåere spesielt nå.

– Vi oppfordrer alle til å holde god avstand til strømnettet, og ikke minst informere barn og unge om faren ved å være i nærheten av ledninger. Kraftledningene må overhodet ikke berøres, verken med hender eller skistaver, sier fagleder for sikkerhet i Eidsiva Nett, Arne Arnesen.

Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med kraftledningene.

Meld fra om farlige situasjoner

Eidsiva Energi vil gjerne at folk melder fra hvis de ser kraftledninger som er veldig nær bakken.

– Mer snø kan forverre situasjonen. Derfor anbefaler vi at alle som ferdes ute i naturen og i nærheten av vårt linjenett melder ifra hvis de observerer ledninger i ekstremt lav høyde over bakken, eller oppdager andre unormale forhold, sier Arnesen.

Snø på kraftledninger

Det er livsfarlig å berøre kraftledninger, også med skistavene.

Foto: Marius Mellum/Eidsiva

Les også: