NRK Meny
Normal

– Voksne må hjelpe overvektige barn

Barn som er overvektige er helt avhengig av at voksne hjelper dem å endre vaner så tidlig som mulig, viser ny forskning om overvekt og fedme hos barn.

Hilde Mjell Donkor

FORSKER PÅ FEDME: Overvekt hos barn er et økende problem, og det er vanskelig å snu, sier barnelege og forsker Hilde Mjell Donkor.

Foto: Stein S. Eide / NRK

– Etablert overvektig er vanskelig å snu. Hvis man ser at et barn legger på seg litt mer enn det burde må man ta tak i det, og prøve å snu utviklingen, sier barnelege ved A-hus, Hilde Mjell Donkor.

Hun er doktorgradsstipendiat ved Sykehuset Innlandet, og er en del av et team som forsker på overvekt hos barn. I fem år har de fulgt 2000 barn fra Oppland fra de ble født i 2000. Forskningen viser at barn i Oppland er litt slankere enn barn i resten av landet.

– Arv

Mjell Donkor sier at overvekt hos barn er et økende problem.

– Det vi vil undersøke er hvilke faktorer som spiller inn hos overvektige barn, så vi kan finne ut hva slags faktorer vi kan gjøre noe med, sier Mjell Donkor.

OVERVEKT BARN

MÅ HJELPE: Overvektige barn er avhengige av hjelp fra voksne til å snu dårlige vaner, viser forskning.

Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters Creative

– Hvorfor blir mange barn i dag overvektige?

– Det er en viss grad av arv som gjør at noen dessverre er mer utsatt for å bli overvektige.

Overvektige barn har ofte overvektige foreldre, men familiens snop- og matvaner har også noe å si.

– Levevanene i samfunnet er veldig annerledes enn de var for 40-50-60 år siden. Tilgangen på mat er god. Vi har flere biler, færre går og sykler. Barn blir kjørt til alle aktivitetene sine og kjørt til skolen, derfor er det enda viktigere med forebygging, sier Mjell Donkor.

Forskningen viser at det ikke er noen lettvint løsning på fedmeproblemet hos mange barn. Forskeren sier at hvis barna først blir overvektige, særlig når det kommer frem mot tenårene så blir familiens vaner lettere innarbeidet hos barnet.

– Det man også har sett da er at det er veldig vanskelig å snu utviklingen.

Får lettere plager

Barn som er overvektige har større risiko for å få psykiske og fysiske plager senere når de etter hvert blir tenåringer og voksne.

– Når de blir eldre kan de få psykiske vansker, og de kan selvfølgelig få hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og diabetes. For å snu det så er forebygging en mye enklere og bedre metode enn å snu selve overvekten, sier Mjell Donkor.

Mjell Donkor anbefaler at barn går til skolen, at det legges til rette for aktivitet i og utenfor skoletiden, at man gjør sunn mat billigere enn usunn mat.

– Alle slike tiltak vil påvirke hva folk gjør. Men forebyggende er vanskelig derfor er barna helt avhengig av at voksne hjelper dem så tidlig som mulig. Man må tørre å ta det opp, men man må ta det opp på en fin måte.