– Vil jobbe for å snu sammenslåingen

Hedmark og Oppland skal slås sammen til ett fylke, men politikerne er lite samstemte om hva de mener om sammenslåingsplanene.

Diskusjon etter fylkessammenslåing

Olemic Thommesen (H), Rigmor Aasrud (AP), Tor Andre Johnsen (Frp) og Karin Andersen (SV) havnet i en opphetet diskusjon om fylkessammenslåing. I 2020 bor de alle i fellesfylket Innlandet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Meningene har mildt sagt vært delte etter at det ble kjent at Hedmark og Oppland skal bli ett fylke. De to fylkene var ikke interesserte i en sammenslåing, så dette blir nå gjort med tvang, etter at forslaget fikk flertall på Stortinget. Det reagerer stortingsrepresentant Ivar Odnes (Sp) på.

– Vi har jo et storting som til de grader ikke respekterer meningene fra Hedmark og Oppland om at vi ikke ønsker dette.

Han mener det er lite som tyder på at det vil bli en god effekt med Innlandet som ny fellesnevner for Hedmark og Oppland. Nå håper han at et godt valgresultat vil føre til at vedtaket kan snus.

– Hedmark og Oppland samarbeider godt på veldig mange områder i dag. Men det er ikke noe i denne reformen som tilsier at det er mye positivt å hente på å bli et felles fylke. Etter planen skal dette skje i 2020, så nå må vi jobbe mot valget til høsten for å få mulighet til å snu planene, sier Odnes.

– Ny kraft og styrke

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) var udelt positive med sine betraktninger over sammenslåingsplanene. Et stort fylke vil få ned administrasjonskostnader og bygge opp næringsliv, mener han.

– Hvis det er noe Hedmark og Oppland har lidd under i alle år, er det at vi aldri har blitt enige om noen som helst. Nå skal vi bygge en ny region og det blir utrolig spennende. Dette blir et selvstendig område med ny kraft og styrke, noe som vil styrke næringsliv og felles interesser.

Han mener stridsøksen må begraves og maner til fellesskap.

– Nå vil vi få spørsmål om lokalisering av arbeidsplasser og det må vi løse. Men at vi ser dette som vårt felles område er nøkkelen fremover. Da vil vi oppleve tilflytning og vekst på alle plan, mener han.

Valgkommentator for NRK, Jon Helge Lesjø.

Jon Helge Lesjø mener reformen krever mye av politikerne.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Treffer Sps argumentasjon

Samfunnsforsker Jon Helge Lesjø mener det i stor grad er opp til politikerne fra de respektive fylker om reformen skal gå greit.

– Nå blir det viktig at man har politikere på tvers av partigrensene som har evne til å se utover sitt eget fylke og ikke bruker kreftene på å krangle om lokalisering, mener han

Lesjø mener sammenslåingen kan bli et tema som Senterpartiet kan gjøre et poeng ut av ved valget til høsten.

– Vi så jo at det var mye større folkelig engasjement knyttet til kommunesammenslåing, men det blir spennende å se hvordan dette spiller inn mot valget. Dette er nok en reform som faller inn under Senterpartiets argumentasjon om sentralisering og nedbygging, så de kan nok tjene på dette.