– Vil ha strengere krav til fjøstak etter kollapsvinter

Flere fagfolk mener det må bli strengere krav til bygging av landbruksbygg. I vinter har mange fjøs falt sammen på grunn av mye snø.

Sammenrast fjøstak, Åsmarka

KOLLAPS: Et av flere fjøs som har gitt etter for snømassene i vinter.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Bønder kan i dag bygge hus på opptil ett tusen kvadratmeter uten at et firma med ansvarsrett står for byggeprosessen. Det betyr at bøndene selv kan prosjektere huset. Dette bør det bli slutt på, mener takstmann Morten Lie i Nordre Land. Han får støtte fra andre fagfolk.

Lie sier det har vært mange eksempler i mange år på at bygninger i landbruket kollapser og at de er underdimensjonert. Spesielt har det vært problemer med store driftsbygninger, hevder han.

Nødvendig med mer kompetanse i bygginga

– Når det går med liv er det veldig beklagelig, derfor bør det tas tak regelverket slik at dimensjoneringa tåler snølastene klimaendringene fører med seg, sier Lie.

Morten Lie

VIL HA ANDRE KRAV: Takstmann Morten Lie i Nordre Land kommune.

Foto: Dag Kessel / NRK

I vinter har et titalls fjøs bukket under for snømassene rundt omkring på Østlandet. Ved flere av kollapsene har dyr måttet bøte med livet.

Sølvi Flobergseter er fagleder for byggesaker i Nordre Land kommune, og kritisk til myndighetenes krav, eller mangel på sådanne.

– Ved boligbygging er det bare lov å sette opp bygg opp til 50 kvadratmeter uten å benytte et firma med ansvarsrett. Dette henger ikke sammen, sier Flodbergseter.

Hun mener arealgrensene høye i landbruket, og usikker på om bøndene er sitt ansvar bevisst når de skal bygge.

Helt greit slik det er, mener bøndene

Lederen i Oppland Bondelag er uenig med dem som mener det er behov for regelendringer.

– Jeg mener vi som er bønder fortsatt må ha anledning til å bygge slike bygg.

Nestleiar i Oppland bondelag, Kristina Hegge

VIL IKKE FORANDRE: Leder Kristina Hegge i Oppland Bondelag mener reglene er bra som de er.

Foto: Dag Kessel / NRK

Vi som er bønder må tross alt forholde oss til standardene når vi skal bygge. Vi må bevise vår kompetanse og presentere en plan for å kjøpe oss den kompetansen vi ikke har før bygginga begynner, sier Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag.

Hun tror ikke regelverket er årsaken til de mange fjøskollapsene i vinter. Det mener hun snøen har, i kombinasjon med gjeldende forskrifter. Hun sier hun ikke har noen grunn til å tro at regelverket ikke har blitt fulgt, og mener undersøkelsene som blir gjort i vil avdekke hva som er årsaken.