NRK Meny
Normal

– Vi kan bli redusert til et lensmannskontor

Politiadvokatene i Hedmark er bekymret for at lokalbefolkningen vil miste et fullverdig tilbud hvis glåmdalsregionen blir en del av det nye politidistriktet for Østfold og Akershus.

Politiadvokatene Ellen Malmberg, Ann Elisabeth Billa, Iren Johnsen Dahl

SKEPTISK TIL SAMMENSLÅING: Politijuristene mener Glåmdals-politikerne og en del politifolk er på feil spor når de ønsker å være tilknyttet Akershus og Østfold politidistrikt, sier politijuristene i Kongsvinger, Ellen Malmberg, Ann Elisabeth Billa og Iren Johnsen Dahl.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Avisa Glåmdalen skrev tirsdag at lokale politifolk og politikere vil ut av Innlandet, og i stedet bli en del av det nye politidistriktet for Østfold og Akershus.

En delegasjon av lokale politikere fra regjeringspartiene hadde derfor et møte med statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet før helgen, for å argumentere for hvorfor glåmdalskommunene bør trekkes ut av det foreslåtte Hedmark/Oppland-distriktet.

Iren Johnsen Dahl

Politijurist i Kongsvinger, Iren Johnsen Dahl, sier juristene frykter at Kongsvinger blir et stort lensmannskontor.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Politijurist i Hedmark politidistrikt (avdeling Kongsvinger), Iren Johnsen Dahl advarer imidlertid sterkt mot dette.

– Vi politijurister i Hedmark frykter at Kongsvinger vil reduseres til det man kan kalle et stort lensmannskontor, uten de spesialistfunksjonene som er her per i dag.

– Ingen forankring i ledelsen

Hun sier at ingen vet hvordan en slik løsning vil bli i praksis.

– Det er ikke konsekvensutredet, og det har heller ingen forankring i ledelsen.

Et av hovedargumentene som politikerne fremmer er at det er kortere avstand fra glåmdalsregionen til Romerike og Lillestrøm, enn det er til Hamar. Men Johnsen Dahl mener dette blir et helt galt resonnement.

– De avstandene som man bruker som et argument for at man vil bort fra Hamar og Mjøsregionen, er jo vår beste garanti for å få ha et fullverdig tilbud til befolkningen her.

Hun mener det mest kritiske er å beholde funksjoner innen de alvorligste kriminalfeltene.

– Jeg tenker at man uansett kommer til å beholde ressurser her for å bekjempe grensekriminalitet, som primært består av smugling. Men jeg tror ikke man vil opprettholde funksjoner for å ivareta alvorlige sedelighetsovertredelser, voldsovertredelser, drap og andre store saker.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Kongsvinger politistasjon

SPRIK I SYNSPUNKT: Hvilke politifunksjoner og stillinger vil være tilknyttet Kongsvinger, hvis Glåmdalsregionen slår seg sammen med Akershus og Østfold? Meningene er svært delte.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Ordfører: – Defensiv tankegang

Ordfører i Kongsvinger Øystein Østgaard (H) kjøper imidlertid ikke politiadvokatens resonnement.

– Nei, jeg frykter ikke det hun skisserer. Det er en litt defensiv tankegang. Jeg tror at regionen vår, som fortsatt har muligheter blant annet når det gjelder tingrett, vil være avlastende for pressområdet i Romerike. Dessuten kan for eksempel området her utvides med Nes i Akershus.

Øystein Østgaard

POSITIV ORDFØRER: Ordfører i Kongsvinger Øystein Østgaard mener det vil ha mange fordeler hvis regionen i stedet for å bli en del av politiet i Innlandet slår seg sammen med naboene i sør.

Foto: Privat

Han sier at responsen på deres forslag til alternativ sammenslåing har vært god fra sentralt hold.

– Vi har luftet dette blant annet for departementet, og de syns tanken er interessant.

Han løfter frem følgende grunner til at Glåmdalsområdet bør forenes med Akershus og Østfold når det gjelder politidistrikt.

– Det er særlig på grunn av grenseproblematikken, og at vi vil ha relativt store ressurser politimessig utenfor våre grenser. Det kan bidra til å korte ned responstiden på polititjenester i Glåmdalsregionen.