NRK Meny
Normal

– Vi føler oss lurt

Tillitsvalgt i barnevernet i Ringsaker Trond Østerbø har selv vært med på å jobbe fram den nye barnevernplanen i kommunen. Skuffelsen er derfor stor over at kommunen ikke vil bruke penger på å realisere den.

Trond Østerbø

Tillitsvalgt for barnevernstjenesten i Ringsaker kommune, Trond Østerbø, er bekymret for situasjonen for barnevernsbarna i kommunen.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Trond Østerbø henter fram mappene over alle barnevernsbarna han har ansvar for. Litt for mange ideelt sett - og det kommer stadig flere. I tillegg blir sakene grovere og flere, i følge Østerbø.

– Vi setter ny rekord hvert år på antall meldinger som kommer inn. Det er også mer vold i familiene, og vi må hele tiden vurdere om barnet kan bo hjemme eller ikke, sier han.

– Vi er for få folk

Barnevernet i Ringsaker har vært pressa i flere år. Sist uke fikk de en erstaningssak mot seg.

I fjor ble de bøtelagt for ikke å overholde undersøkelsesfristene. Dette mener fylkeslege Trond Lutnæs har blitt bedre. Østerbø er usikker på hvor lenge det holder.

– I de mange meldingene vi til stadighet får inn, ligger det alvorlige saker som vi burde gjort noe med fortest mulig. Men det har vi ikke mulighet til, for vi er for få folk.

Østerbø sier at de jobber knallhardt for å få til mest mulig ut fra situasjonen, men at de ikke klarer å hjelpe alle.

– Vi prøver, men det blir ikke godt nok, sier han.

Plan og prislapp

Planen er klar og prislappen er klar. Men akkurat nå ligger begge deler på vent i en skuff hos Ringsaker kommune. Østerbø har derfor ingen store forventninger til kommunestyret som vedtar budsjett og økonomiplan neste uke.


Før helga fortalte NRK om Ringsaker kommune som hadde gransket sitt eget barnevern. Konklusjonen ble at barnevernet måtte styrkes. En barnevernsplan skulle sikre at barn i barnevernet i Ringsaker får den hjelpen de trenger, men slik ble det ikke.

I år var planen klar for hvordan det skulle gjøres, men ingen av de 8,5 millionene som må til for å realisere barnevernplanen finnes på neste årsbudsjett.

– Ingen tiltak kan settes inn her det neste året, det har vi ikke økonomisk ryggrad til, forklarte ordfører Anita Ihle Steen.

– Jeg er fornøyd med det barnevernet vi har.

Hun forklarte seg slik på at planen rett og slett er forsvunnet ut av kommunens handlingsprogram de neste fire årene.

– Det er et valg som barnevernssjefen har tatt.

Spill for galleriet

Nye hjem for barna koster penger. De to siste årene har barnevernet i Ringsaker brukt 6 millioner kroner mer en de hadde på budsjettet. Tillitsvalg Trond Østerbø blir oppgitt når ordføreren da sier at barnevernet styrkes når de får 2,6 mililoner kroner ekstra neste år.

– Det virker ikke som de tar det helt på alvor, og det hele blir et spill for galleriet. Det å kalle dette en styrking er å lure folk, sier Trond Østerbø.

– Jeg ser at de får til det de vil på andre områder, men her vil de ikke. Barnevern er ikke valgbart nok, de får ikke velgere på det. Det er ikke politisk vilje, og det er trist.