– Vi får høre fra pasienter at det er sexy med sykepleiere, særlig de unge

Norsk Sykepleierforbund mener sykepleierstudenter er spesielt sårbare for seksuell trakassering. Hele 17 prosent av sykepleiere svarer at de utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Jeanette Andersen

UTSATT: Studentrådsleder (for sykepleie og helsefremmende arbeid) på Høgskolen i Oslo og Akershus, Jeanette Andersen har selv opplevd ubehagelige situasjoner i sykepleierpraksisen. Hun mener det må mer åpenhet til i studiet om hva som venter sykepleiere i jobb.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Vi møter for eksempel gamle menn som er ensomme, og som synes det er godt når man vasker dem. Mange synes det er sexy med sykepleiere, særlig de unge, forklarer sykepleierstudent Jeanette Andersen.

Hun opplever at oppmerksomheten er ubehagelig, men sier man må tenke at det ofte er snakk om ensomme personer som ikke møter så mange andre.

Vanskelig å varsle om situasjoner med pasienter

I en undersøkelsen er gjort av Statistisk sentralbyrå, kommer det fram at fire prosent av alle sysselsatte jevnlig ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016.

Sykepleiere var blant de mest utsatte yrkesgruppene, her oppgir hele 17 prosent at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Forbundsleder i norsk sykepleierforbund Eli Gunhild By, mener det er enda verre for unge sykepleierstudenter som er ute i praksis. Hun peker at det ikke er lett å varsle når man er ung og uerfaren.

Eli Gunhild By

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By frykter sykepleierstudenter i praksis blir trakassert.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

– De unge er ekstra sårbare, for kanskje ønsker de å få seg jobb ved sykehuset etter praksisen, sier hun.

– Må tørre å varsle

Leder for sykepleierforbundet i Hedmark, Bente Aaland mener sykepleiere i større grad må tørre å varsle, også når trakasseringen kommer fra pasienter.

– Jeg tror mange opplever det som vanskelig å varsle inn saker som skjer i møte med pasienter. Vi er utdanna til å ta vare på pasientene, og tenker at vedkommende er i en vanskelig situasjon, sier hun.

Aaland sier de ikke fått noen direkte varsler om seksuell trakassering, men sier de vet at det skjer.

– Det vi glemmer er at pasienter er helt vanlige mennesker som må ta ansvar for seg selv og sine handlinger, selv om de er i en annen situasjon der og da, sier hun.

Savner åpenhet på studiet

Jeanette Andersen har ikke latt seg skremme til å slutte på studiet, men etterspør at skolene snakker mer om seksuell trakassering. Hun varslet ikke om de ubehagelige episodene hun opplevde, og mener skolene bør informere bedre om hva som venter studentene i praksis.

– Jeg savner åpenhet rundt teamet, og hva vi sykepleiere skal takle, sier hun.