Frykter for rekrutteringen til Elverum

Det blir kun én kvinneklinikk i Innlandet, på Lillehammer. Representanter og aksjonister fikk ikke med seg styret på at det også skulle bli kvinneklinikk i Elverum.

Da er det altså klart: Det blir 1 kvinneklinikk i Hedmark og Oppland. Den skal ligge i Lillehammer.

Reporter Kurt Sivertsen/fotograf Frode Meskau

– Vi er selvfølgelig kjempeskuffa. Nå gjelder det å støtte oppunder de fagmiljøene vi har og prøve å skape et attraktivt tilbud, til tross for det som skjer, sier aksjonist Lena Jordan, som jobber på barneavdelinga ved sjukehuset.

– Rekruttering utfordrende

Hun er en av mange som har kjempet for at det skulle bli to kvinneklinikker i Innlandet, en på Lillehammer og en i Elverum. Hun frykter for det faglige miljøet i framtiden, når det nå er vedtatt at det kun skal opprettes en kvinneklinikk, med beliggenhet på Lillehammer.

– Det som blir den største utfordringa er å rekruttere leger som vil jobbe hos oss på Elverum. De trenger et visst spekter i utdanninga, for å kunne gå videre i den jobben de har, det spørs om de nå vil gjøre det hos oss.

Det er ingen gledens dag for de ansatte ved sjukehuset i Elverum. Men det er viktig å se framover, mener Jordan.

– Vi vil absolutt være med og bygge opp under dette. Det er vanskelig å si noe om akkurat nå, men vi ser at vi må holde på det vi har nå og se på hva det betyr når de sier at de vil følge oss opp.

– Vi skal passe på at det som nå er vedtatt blir fulgt opp, sier Anne Mie Schulz, også hun engasjert aksjonist.

Ansattrepresentant i styret Ove Talsnes er ikke overrasket over resultatet etter dagens styremøte, men han frykter for at de ansatte ikke får tilstrekkelig erfaring.

– Den erfaringen leger får i å håndtere sjuke, små barn, kan brukes i forhold til større barn. De blir bedre på å håndtere akutte og kroniske tilfeller.

– Må jobbe sammen

– Det er snakk om få fødsler, men det er nettopp disse som utgjør erfaringsgrunnlaget. Det er de syke fødende og barna som gir dem erfaring. Hvis man ikke får denne erfaringa, vil det kunne gå ut over større barn, hvor denne erfaringa i dag kan brukes.

Talsnes fikk støtte fra to andre styremedlemmer da saken i dag var oppe til votering. Både geografi og kompetanse utgjorde hovedbekymringene.

Et av argumentene brukt i favør av en kvinneklinikk var at det i Hedmark og Oppland ikke finnes et stort nok grunnlag for å dele det på to klinikker, med 100–150 risikofødsler i året.

–Jeg er lettere overraska over at noen går ut og sier at det er uforsvarlig å ha to klinikker på grunn av manglende pasientgrunnlag. Det er faktisk to kvinneklinikker som har enda færre fødsler i Norge, Bodø og Førde.

Han påpeker at det som nå gjelder er å sikre en best mulig løsning for Elverum.

–Jeg kan ikke se at de overordnede tiltakene er tilstrekkelige, slik de er skissert, men vi må avvente å se hvordan dette følges opp. Når vi nå har en beslutning om en kvinneklinikk, må vi jobbe sammen for å få til et best mulig tilbud. Det faglige miljøet er så solid at dette vil vi klare å håndtere.

Anne Mie Schulz og Lena Jordan

Anne Mie Schulz og Lena Jordan fikk ikke det resultatet de håpet på under styremøtet fredag.

Foto: Silje Josten Lien / NRK