– Ulvedom meningsløs

Foreningen Ny Rovdyrpolitikk mener dommen fra Høyesterett der flere av de tiltalte i ulverettssaken fra Elverum fikk skjerpede straffer er meningsløs. – Den ser ikke hele den sør-skandinaviske ulvestammen under ett, mener daglig leder Åsmund Ystad.