NRK Meny
Normal

Aktor: – Ikke mulig å treffe så presist uten å ha opplevd overgrep

EIDSIVATING LAGMANNSRETT (NRK): Påtalemyndigheten mener barnas forklaringer om overgrep er så detaljerte og samstemte at juryen må svare ja på alle spørsmål om ekteparets skyld. Resultatet av overgrepene er tre ødelagte barn, mener aktor.

Overgrep Eidsivating lagmannsrett

Aktor Peter Andre Johansen (t.v.) mener det ikke er tvil om at ekteparet har begåtte gjentatte seksuelle overgrep mot tre barn i en årrekke. Med på bildet er bistandsadvokat Gunhild Lærum (stående) og politiadvokat Anne Siv Åvitsland.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Fredag er det klart for prosedyrer i saken mot et ektepar fra Romerike. Kvinnen, som er i begynnelsen av 40-årene, og hennes ektemann i begynnelsen av 30-årene er tiltalt for vold og grove og gjentatte seksuelle overgrep, deriblant voldtekt.

De fornærmede i saken er tre gutter. Ifølge politiet skal overgrepene mot de to yngste sønnene, som er parets i fellesskap, ha begynt da guttene var ett og to år.

– Det er tre barn som er ødelagt i denne saken, sier aktor Peter Andre Johansen henvendt til juryen.

Totalt må lagmannsretten ta stilling til et tjuetalls spørsmål om skyld, alvorsgrad og forsett for hver av de to foreldrene.

– Jeg mener dere skal svare ja på alle spørsmål, for begge to, sa Johansen avslutningsvis i sin prosedyre.

Overgrepstegninger

I sin prosedyre gikk aktor Johansen gjennom en rekke tegninger barna har laget under avhør. Tegningene viser ifølge Johansen grove overgrep. På en av dem er barna i en kjeller, teipet fast til en benk.

Også i tingretten fortalte barna om et kjellerrom i et av familiens hjem på Romerike, der påtalemyndigheten mener overgrepene skal ha skjedd.

– Hvordan dette har fortont seg for barna, ser vi når vi ser på munnen til den voksne. Her er det inntegnet hoggtenner, så vidt jeg kan forstå. Barnet skriker.

Johansen forteller også at foreldrene skal ha sagt til barna at de ikke fikk lørdagsgodt, før foreldrene hadde fått begå overgrep mot dem.

– Det ble ikke det samme da, referer aktor fra et avhør med den eldste sønnen.

Johansen pekte også på at foreldrene skal ha bedt barna holde overgrepene hemmelige. Ifølge aktor skal foreldrene ha sagt til barna at de kom i fengsel, dersom de fortalte om det som skjedde i hjemmet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Rettstegning Øvre Romerike

Ekteparet har hele tiden nektet straffskyld. De sitter nå i separate fengsler, og brevveksler fra cella.

Foto: NRK

– Barna fastholder det de har forklart

Johansen begynte sin prosedyre med å be lagretten se bort fra oppkonstruert tvil når de skal svare ja eller nei skyldspørsmålene, 28 om moren og 22 om faren.

Johansen sier det er vanlig at overgrep begås i det lukkede rom, uten vitner. Han peker også på at sakene ofte anmeldes lang tid etter at overgrepene har skjedd, som bidrar til at politiet ikke finner kriminaltekniske bevis. Slik er det også med denne saken, sier Johansen.

– Tiltalte og ofre står på hver sin side, i sin virkelighet, ord står mot ord. I denne saken kan man si det sånn: «Tror man på barna, eller tror man ikke på barna».

Senere ba han også retten legge særlig vekt på at barna har opprettholdt sine forklaringer over to år etter at de åpnet seg for fosterforeldre og avhørere.

– Barna er klar over at det er en ny rettssak, og de fastholder at de har forklart sannheten. De er klar over at foreldrene sitter i fengsel, og at de er der på grunn av det de har fortalt. Det er viktig.

– Ikke vanskelig

Ifølge Johansen er ikke skyldspørsmålet i saken vanskelig. Han mener det er to ting retten må ta særlig hensyn til: Barnas forklaringer og traumatiserte atferd.

Johansen ba også retten legge særlig vekt på at barna forteller om ting de ikke kan vite, med mindre de er selvopplevd. Aktor mener barnas forklaringer er detaljerte, og inneholder flere underbyggende opplysninger.

– Barna sier også at moren skal ha sagt «det var deilig» mens dette pågikk, sier Johansen og beskriver et av de mange overgrepene barna har fortalt om.

Johansen mener også forklaringene har kommet uten press, og barna har forklart seg uavhengig av hverandre. Flere ganger har også barna gjort håndbevegelser for utfylle forklaringene.

– Det er ikke mulig å treffe så presist når det gjelder så mange seksuelle handlinger, uten at det er selvopplevd. Alle disse detaljene som hører voksenlivet til har ikke kommet inn i barnas hode på noen annen måte, sier Johansen.

Han ber retten også legge vekt på at forklaringene har kommet med et barns ordforråd. Johansen mener derfor det er usannsynlig at barna har blitt påvirket av fosterforeldre eller i dommeravhør.

Aktor erkjenner også at den eldste sønnen har endret forklaring noe underveis i etterforskningen.

– Fritzl-saken viste at det var mulig

Tidlig i ankesaken ba aktor Peter Andre Johansen retten se til blant annet Fritzl-saken, for å kunne ta inn over seg omfanget av saken.

Overgrepene skal ha pågått i en årrekke, fram til saken ble anmeldt til politiet i 2011. De yngste guttene er i dag fortsatt under 10 år gamle.

Ekteparet ble dømt til 17 års fengsel i Øvre Romerike tingrett i fjor. Saken ble da omtalt som «den verste seksuallovbruddssak som har blitt behandlet ved en norsk domstol» av aktor. Dette var dommeren i tingretten enig i.

Ekteparet anken saken på stedet. Saken er derfor oppe til ny behandling i Eidsivating lagmannsrett. Denne gang er det en jury som skal svare ja eller nei på skyldspørsmålet. Dersom disse svarer ja, er det lagt opp til en straffeutmålingsprosedyre på tirsdag.

Til sammenligning ble straffene for de hovedtiltalte i Alvdal-saken satt til 15 års fengsel i Høyesterett.

Overgrepene mot den eldste gutten, som er kvinnens fra et tidligere forhold, skal ha startet da han var seks år gammel. På dette tidspunktet hadde kvinnen, som tidligere har vært bosatt i Nord-Norge, ennå ikke møtt det som senere ble hennes ektemann. Den eldste sønnen nærmer seg i dag myndig alder.

– Svært traumatiserte

Politiet mener overgrepene er begått en rekke steder på Østlandet. Politiet mener ekteparet også tvang de tre barna til å begå overgrep mot hverandre. Bistandsadvokat Gunhild Lærum har tidligere beskrevet de tre barna som svært traumatiserte.

Til NRK.no har Lærum også sagt at atferden til de tre guttene har bedret seg noe etter at de ble tatt ut av hjemmet.

Det er ingen tekniske bevis i saken, og over 20 timer med dommeravhør med barna er aktoratets viktigste bevis.

Ekteparet nekter straffskyld, og moren har tidligere sagt at hun mener barna har blitt påvirket til å snakke usant. Faren har på sin side fortalt at han lurer på hvorfor stesønnen har beskyldt ham for overgrep.

Aktor Peter Andre Johansen avsluttet sin prosedyre rundt klokken 11.30 fredag ettermiddag. Etter lunsj er det klart for forsvarets prosedyrer.

Forsvarere

Siri Langseth (t.v.) forsvarer den tiltalte moren. Til høyre Unni Fries, som forsvarer den om lag ti år yngre ektemannen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK