NRK Meny
Normal

– Han svarer ikke som far eller fylkesmann

Miljøforkjemperen Thomas Cottis drar inn både farsrollen, Grunnloven og beredskapsplikten når han utfordrer fylkesmann Sigbjørn Johnsen i klimaspørsmålet.

Sykler for miljøet

Thomas Cottis utfordrer fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark i klimaspørsmålet.

«Du er far og jeg er far. Det viktigste for oss er å sikre en god fremtid for våre barn og barnebarn.»

Slik starter miljøforkjemperen Thomas Cottis sitt brev til fylkesmann Sigbjørn Johnsen. Han er ikke fornøyd med svaret han fikk.

– Han svarer mer som politiker enn som en far og en fylkesmann, mener Thomas Cottis.

Brudd på Grunnloven?

Finansminister Sigbjørn Johnsen fyller 60 år fredag

Fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, utfordres i klimaspørsmålet av Thomas Cottis.

Foto: Morten Holm / Scanpix

I brevet til fylkesmann Sigbjørn Johnsen, viser Cottis til Grunnlovens paragraf 110, som omhandler retten til et miljø som sikrer sunnhet, og til en natur der produksjonsevnen og mangfoldet bevares.

Her mener Thomas Cottis at vi er på vei til å bryte Grunnloven.

Han mener også at fylkesmann Sigbjørn Johnsen bryter informasjonsplikten han har etter Grunnlovens § 110, om at folket har rett på kunnskap om naturens tilstand og virkningene av planlagte og igangsatte inngrep.

– Det er ikke riktig. 110 i Grunnloven handler for eksempel om artsmangfold, rødlistearter, jordvern og skogvern, ting som er blant de viktigste oppgavene for fylkesmannen, sier Sigbjørn Johnsen.

Dette vil Cottis ha svar på

Brevet til fylkesmannen ble sendt i begynnelsen av mars. Det største og viktigste brevet i 2014 til Fylkesmannen i Hedmark, var tittelen. Cottis stilte flere spørsmål:

  • Tror du at unga våre i 2040 vil mene at vi foreldre av i dag fulgte Grunnlovens § 110 b?
  • Tror du at den varme vinteren i Hedmark 2013-14 kunne blitt så varm uten global oppvarming?
  • Tror du det vil bli stadig større problemer med flom, ekstremregn, forurenset drikkevann, tørkeperioder og skogbranner i fylket, ettersom den globale temperaturen stiger ustoppelig mot 1,5 grader over normalen?
  • Hva mener du vil være viktigst for våre barn i 2050 av følgende: - At den globale temperaturøkningen ikke passerer 2 graders kritisk grense. - At oljefondet er større enn i dag. - At Norge fortsatt produserer olje og gass. At Norge har verdens beste helse- og velferdssystem.
  • Hva mener du må gjøres i Hedmark og i verden for at våre barn og barnebarn ikke skal få sine liv ødelagt av global temperaturøkning over 2 grader?

Kontrakten mellom unge og eldre

Sigbjørn Johnsen svarer skriftlig, via sin informasjonssjef.

– Den viktigste kontrakten mellom unge og eldre generasjoner er den jeg kaller «generasjonskontrakten».

Her er hele svaret:

Den viktigste kontrakten mellom unge og eldre generasjoner er det jeg kaller «generasjonskontrakten». Den handler om at vi som mennesker har ulike behov gjennom livsløpet og at vi stiller opp for hverandre gjennom livet. I utgangspunktet handler den om velferdsstatens økonomiske bærekraft slik den blir beskrevet i Nasjonalbudsjettet. Den handler også om naturens bærekraft. Vi har en forpliktelse overfor våre barn og generasjonene som kommer å ta vare på både økonomiens og naturens bærekraft. Vi gjør ikke nok i dag, men det er ikke for sent. Økologisk bærekraft og livskvalitet blir stadig viktigere for oss. Dette vil også påvirke og endre våre politiske og personlige holdninger. I en global sammenheng er det avgjørende nødvendig å få på plass en forpliktende klimaavtale for å nå to-graders målet. Dette må også kombineres med utvikling og økonomisk vekst for verdens fattige.

Forskning viser at den globale oppvarming vil føre til mere ekstremvær som fører til flom og andre naturødeleggelser. Slike hendelser har høy prioritet i fylkesmannens arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet. Den globale oppvarmingen kan også føre til at vær og klima blir mere uforutsigbart og forskjellig fra det vi har vært vant til.
Vi merker også i Hedmark at været blir «villere,våtere og varmere». Vi har hatt lokale regnskyll som har skapt store ødeleggelser som for eksempel på Trønnes i Stor-Elvdal og i Gata i Vallset.

For Hedmarks del handler det fortsatt om å tenke globalt og handle lokalt. Eksempler på dette er hvordan vi planlegger og gjennomfører utbygginger i kommunene. At det legges til rette for fornybar og vannbåren varme, gode løsninger for kollektiv trafikk osv. Hedmark er landets største skogfylke. En framtidsrettet og bærekraftig forvaltning av denne ressursen vil bety mye for Hedmarks og landets klimaregnskap. I tillegg til det ansvaret jeg har som fylkesmann, har jeg som du og alle andre innbyggere i Hedmark et personlig ansvar. Vi kan hver for oss og samlet utgjøre en forskjell til beste for naturen og til beste for framtidige generasjoner. Det engasjementet du viser er et eksempel på det.

Gir ham en sjangse til

James Thomas Cottis

Thomas Cottis synes ikke det gjøres nok for klimaet.

Foto: Privat

Thomas Cottis er altså ikke fornøyd med dette svaret. Og gir Sigbjørn Johnsen en sjangse til.

– Du vet og kan bedre, Sigbjørn. Svar på mine spørsmål - klart og tydelig, skriver han i sin kommentar til svaret.

Cottis har flere kommentarer til svaret, blant annet:

  • Han mener fylkesmann Sigbjørn Johnsen svarer som en politiker og ikke som fylkesmann.
  • Han mener han svarer mer for å forsvare dagens politikk og dagens voksne enn for å forsvare ungene og deres rettigheter.
  • Han mener han svarer mer for å berolige befolkningen enn for å informere om alvoret med global oppvarming.
  • Han mener han bryter informasjonsplikten som ligger i Grunnlovens § 110 når han svarer så uklart på spørsmålene.

– Hadde Sigbjørn Johnsen svart tydelig, hadde det bidratt til at folk flest kan forstå hvor alvorlig global oppvarming allerede er, og hvor mye verre det vil bli for våre barn, skriver Thomas Cottis.

Ikke så veldig uenige

Fylksmann Sigbjørn Johnsen setter pris på engasjementet til Thomas Cottis.

– Engasjementet hans er veldig viktig. Vi trenger sterke røster på dette området som er synlige i debatten, og det er Cottis, sier Sigbjørn Johnsen.

Men at han som fylkesmann bryter Grunnloven; det er han uenig i.

Ellers tror ikke Sigbjørn Johnsen at han og Thomas Cottis er så veldig uenige, men at de har ulike måter å uttrykke seg på og ulike måter å jobbe på.

– Noe av det aller viktigste for å redusere den globale oppvarmingen er å få på plass en global klimaavtale, en forpliktende klimaavtale, både når det gjelder å redusere utslipp og hvordan en skal fordele belastningen for å få dette til. Vi mangler ikke kunnskap, så det viktige er å handle.

Sigbjørn Johnsen mener dette er den viktigste politiske saken, ved siden av å bekjempe fattigdom og sørge for at det ikke blir krig i verden.

Svarer som Sigbjørn

At han svarer som politiker og ikke som far eller fylkesmann, er han heller ikke enig i.

– Nei, jeg viser faktisk til det vi gjør. Både de siste fire åra og åra før der igjen, har jeg brukt utrolig mye tid på å prate om det som jeg kaller generasjonskontrakten. Det handler om økonomi, men også om miljø.

Han sier han har brukt enhver anledning til å prate om disse tingene, som politiker, men nå som far og fylkesmann. Fordi han er like opptatt av disse tingene som Thomas Cottis.

– Men jeg bruker kanskje litt andre ord og uttrykk enn det han gjør.

Og forøvrig sier fylkesmannen at han er opptatt av de små tingene hver og en av oss kan gjøre for miljøet, som å kildesortere, gå til butikken, sykle til jobben og den slags.