Statsadvokaten vil ikke ha Stoltenberg som vitne i Øygard-sak

– Påtalemyndigheten ønsker ikke at Jens Stoltenberg skal vitne under rettssaken mot Rune Øygard. Det sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter. Bistandsadvokaten vil klage på avgjørelsen.

jens stoltenberg

Jentas bistandsadvokat vil at Jens Stoltenberg (bildet) skal vitne under rettssaken mot Rune Øygard. Det kommer ikke til å skje, sier statsadvokaten.

Vågå-ordføreren er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på ei mindreårig jente over en to års periode, da jenta var mellom 14 og 16 år.

Det er jentas bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, som har bedt om å få Stoltenberg i vitneboksen, men det er påtalemyndigheten som tar den endelige avgjørelsen.

– Vil ikke bringe noe nytt inn i saken

– Vi kan ikke se at et avhør av ham kan bringe noe nytt inn i saken. Saken er veldig godt opplyst, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter til NRK.

Thorbjørn Klundseter

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Nina Braathen Hjortdal

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal.

Foto: Alexander Nordby
– Har dette noe med at han er statsminister å gjøre?

– Dette har ikke noe med å gjøre at han er statsminister. Personer må møte i retten helt uavhengig av stilling. Men skal man forklare seg så bør forklaringen ha en betydning for saken, og det er der det ligger. Jeg kan ikke se at hans forklaring kan tilføre saken noe mer enn det man allerede vet.

Klundseter sier at de har vurdert Stoltenbergs stilling som statsminister da de har vurdert om han skulle vitne eller ikke.

– Det er tatt med i vurderingen med tanke på at et vitne ikke kan tilføre saken noe ytterligere og at han i tillegg har den posisjonen han har vil da bidra til å vidløftiggjøre saken. Statsminister-rollen er tatt med i vurderingsgrunnlaget, men ikke lagt noe avgjørende vekt på det, sier Klundseter.

– Et viktigere vitne enn mange andre

Øygard og Stoltenberg har hatt god kontakt i mange år. Jenta har flere ganger vært med Øygard på flere reiser til Oslo, og skal ha møtt Stoltenberg og andre sentrale politikere flere ganger.

Bistandsadvokat Braathen Hjortdal er ikke overrasket over beslutningen til påtalemyndigheten.

Rune Øygard og Jens Stoltenberg

Rune Øygard og Jens Stoltenberg har møtes flere ganger de siste årene.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Jeg er ikke overrasket over den beslutningen, fordi den er i tråd med det påtalemyndigheten har signalisert tidligere. Jeg vil prøve å klage på den avgjørelsen inn til tingretten. Så får vi se hva dem sier.

Braathen Hjortdal mener at statsminister kan kaste lys over forholdet mellom jenta og Øygard, fordi han har sett sammen de to sammen.

– Jeg mener at Stoltenberg er et viktigere vitne enn veldig mange av de andre vitnene uten at jeg vil gå inn på navn. Jeg mener at han har vært i en annen posisjon i forhold til fornærmede og tiltalte enn mange av de andre vitnene som står på vitnelisten.

– Får slippe fordi han er statsminister

– Hva mener du at han kan tilføre, som de andre vitnene ikke kan.

– Han har hatt noen treffpunkter. Dessuten var han også tilstede den kvelden da saken kom til overflaten. Nemlig ved en middag hvor den fornærmede, som var bedt, ikke dukket opp. Det er han litt alene om å kunne gi en beskrivelse av, sier Braathen Hjortdal til NRK.

Øygard 2

Rettssaken mot Rune Øygard starter i oktober.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

Hun mener at hans rolle som statsminister har vært avgjørende for at han slipper å vitne.

– Jeg tenker at det er bakenforliggende for at han ikke vitner. Det man kan ha en viss sympati for er at det vil bli mye oppstyr rundt det å få Jens Stoltenberg som vitne. Jeg har bedt om at han får forklare seg via telefon. Det er klart at hvis han skal møte her, så vil det medføre mye styr med media, og det kan ta plass i forhold til saken.

– Unødvendig

Rune Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, mener at Stoltenberg ikke skal vitne.

– Det er positivt at jeg og statsavokaten er enige om at hans forklaring ikke har bevisverdi. Han kunne forklart seg om at han har møtt jenta og Øygard en gang, og det er ikke nok til å vitne, sier Larsen til NRK.

Larsen tror det hadde blitt mye styr om Stoltenberg skulle ha vitnet.

– Det er jo et styr med landets statsminister i vitneboksen. Jeg tror media hadde vært mer opptatt av at det var ham, enn hva han sa. Jeg vurderer bevisverdien av vitner uavhengig av hvem de er. Så lenge jeg ikke kan se at det er noe bevisverdi i hans vitnemål, så er det uinteressant at han vitner.

Braathen Hjortdal ønsket også at Stoltenberg skulle avhøres av politiet under etterforskningen, men ble ikke hørt.

Det er flere kjente navn på vitnelista, som består av cirka 60 navn. Blant andre daglig leder i kommunikasjonsbyrået, Elisabeth Hartzmann, og fotograf Morten Krogvold. Også Øygards kone ønsker å vitne i saken.