NRK Meny

– Skogbruk truer dyrelivet

Verdens naturfond mener snauhogst er den største trusselen mot dyrelivet i Norge. To tredeler av alt dyreliv på jorda er utryddet siden 1970, viser en ny rapport.

Rådgiver i WWF nær, mens hun lytter til fuglelyd. Skogsbilder, mosegrodd skogbunn, dyremøkk på bakken, lav, trær. Hogstfelt, dype spor i skogbunn etter hogstmaskiner. Hogstmaskiner i arbeid skjærer ned trær i skog. Hjullaster frakter tømmerstokker ut av skog. Tømmerstokker i hauger, nær årringer på tre som telles. Biolog som ser på lav som heter gubbeskjegg og er rødlistet.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Skyldig i forsettlig drap


    I ankesaken mot mannen som ble dømt for drapet på Egil Tostrup Bråten fra Våler (bildet), har juryen i Borgarting lagmannsrett kjent han skyldig i forsettlig drap og forsøk på grovt ran. Straffeutmålingen blir klar senere.

    Tostrup Bråten, åsted
    Foto: POLITIET/RUNA VICTORIA ENGEN / NRK
  • Lastebilvelt - Dovrebanen er stengt

    Ingen ble skadd da en lastebil veltet i Jernbanegata i Stange litt før klokka 10.00 i formiddag.Bane Nor melder at Dovrebanen er sperret mellom Stange og Tangen etter lastebilvelten. For biltrafikken er det lokal omkøring.