NRK Meny

– Skogbruk truer dyrelivet

Verdens naturfond mener snauhogst er den største trusselen mot dyrelivet i Norge. To tredeler av alt dyreliv på jorda er utryddet siden 1970, viser en ny rapport.

Rådgiver i WWF nær, mens hun lytter til fuglelyd. Skogsbilder, mosegrodd skogbunn, dyremøkk på bakken, lav, trær. Hogstfelt, dype spor i skogbunn etter hogstmaskiner. Hogstmaskiner i arbeid skjærer ned trær i skog. Hjullaster frakter tømmerstokker ut av skog. Tømmerstokker i hauger, nær årringer på tre som telles. Biolog som ser på lav som heter gubbeskjegg og er rødlistet.