NRK Meny
Normal

–Schumann er fortsatt en fare for samfunnet

Påtalemyndigheten mener Nokas-drapsmannen Kjell Alrich Schumann fremdeles utgjør en fare for samfunnet dersom han slippes ut. I dag startet Eidsivating lagmannsrett sin behandling av ankesaken om prøveløslatelse.

Schumann i Eidsivating lagmannsrett

HAR BEDT OM Å LØSLATES FRA FENGSEL: Kjell Alrich Schumann ble dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet i Høyesterett. Han har begjært seg prøveløslatt etter minstetiden gikk ut i september i fjor.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Schumann i Eidsivating lagmannsrett

Kjell Alrich Schumann sa i lagmannsretten at han har kommet til et punkt hvor han kan vende tilbake til samfunnet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kjell Alrich Schumann (48) ble i 2007 dømt av Høyesterett til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for sin deltagelse i Nokas-ranet og drapet på politibetjent Arne Sigve Klungland.

Minstetiden for Nokas-ranerens forvaring utløp i september 2013, og Schumann begjærte seg derfor løslatt fra fengsel.

Sør-Trødelag tingrett innvilget prøveløslatelse den 19. desember i fjor. Retten begrunnet dette med at faren for at Schumann vil begå ny kriminalitet om han løslates er redusert.

Påtalemyndigheten anket avgjørelsen, og i dag startet ankebehandlingen i Eidsivating lagmannsrett. Aktor Tormod Haugnes mener det fremdeles er for tidlig å løslate Schumann fra fengsel.

Pekte på svakheter ved forvaring

Under behandlingen av Schumanns begjæring om prøveløslatelse i Sør-Trøndelag tingrett argumenterte Hauganes for at det vil være et paradoks om Schumann, som avfyrte det dødelige skuddet mot Klungland, slipper ut av fengsel før andre Nokas-dømte, som David Toska.

Toska ble dømt til 18 års ordinær fengselsstraff, og må vente i to år til før han kan søke om prøveløslatelse.

Trondheim tingrett slo fast at det ikke er noe argument å nekte Schumann prøveløslatelse før andre Nokas-dømte, selv om han fikk forvaringsdom og de andre ble dømt til fengselsstraff.

I lagmannsretten pekte Haugnes at man skal vise forsiktighet med å anvende forvaringsparagrafen i straffeutmålinger hvor de ordinære fengselsstraffen tilsvarer 15 års fengsel eller mer.

Schumann i Eidsivating lagmannsrett

Aktor Tormod Haugnes (til venstre mener det er fare for at Schumann vil begå ny kriminalitet om han løslates fra fengsel. 48-åringens forvarer Fredrik Schøne Brodwall mener villkårene for prøveløslatelse er oppfylt.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mener faren for gjentakelse er reell

Aktor repeterte store deler av sitt innledningsforedrag fra Sør-Trøndelag tingrett. Haugnes mener det er fare for at Schumann vil begå ny kriminalitet hvis han slippes ut av fengsel.

– Schumann har deltatt i flere grove ran. Han tilhører et ransmiljø og er en del av den indre kjernen rundt David Toska, og som deltok aktivt i planleggingen av Nokas-ranet, sa Haugnes i lagmannsretten.

Kriminalomsorgen region nord har vurdert Schumann i forbindelse med hans begjæring om prøveløslatelse.

Aktor påpekte at en risikovurdering som ble gjennomført av kriminalomsorgen slår fast at det er en reel fare for at 48-åringen kan begå ny vinningskriminalitet hvis han slippes ut.

Mener det ikke er fare for gjentakelse

Schumanns forvarer, Fredrik Schøne Brodwall, mener det ikke er grunnlag for å holde hans klient fengslet ved å benytte forvaringsparagrafen.

Forvareren viste til at det var uenighet i Høyesterett om hvorvidt Schumann skulle idømmes forfaring. Dette var på grunn av at flere av dommerne mente at det ikke var særlig gjentakelsesfare, og at forvaring dermed ikke var nødvendig.

Brodwall mener vilkårene for å holde han klient i fengsel ikke lenger er til stede.

Schumann i Eidsivating lagmannsrett

Kjell Alrich Schumann sier i retten at han angrer bittert på det han har gjort, og at han har blitt en ny mann i fengsel.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK