– Rydland drev splitt-og-hersk-taktikk

FAGERNES (NRK): Den oppsagte rådmannen i Sør-Aurdal fikk i Valdres tingrett i dag knusende kritikk fra ledelsen ved det tidligere Tonsåsen Rehabilitering i Etnedal.

Øyvind Gjelstad, Kåre Helland

MENER OPPSIGELSEN VAR SAKLIG: Advokat Øyvind Gjelstad (t.v.) og ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland mener det var grunn til å si opp rådmannen.

Foto: Dag Kessel / NRK

Håkon Rydland sagt opp fra sin stilling som rådmann i Sør-Aurdal i mars i år, og har stevnet kommunen for usaklig oppsigelse.

– Han bygget allianser

På rettssakens siste dag kom tidligere daglig leder ved Tonsåsen Rehabilitering, Tilia Dagny Cristina Hovi, med et følelsesladet vitnemål om hvordan han fungerte i den perioden han var daglig leder der.

– Han drev splitt-og-hersk-taktikk, bygde allianser og snakket sarkastisk om andre når de ikke var til stede. Hvis ikke han hadde sagt opp selv, hadde nok vi gjort det samme som Sør-Aurdal kommune, og kanskje sittet i retten her.

Under Rydlands periode ved senteret var det delte meninger om ham, og flere av de ansatte krevde at han skulle fortsette.

Rydlands advokat Jostein Nordbø parerte kritikken ved å spørre henne om den økonomiske utviklingen, og mente at underskudd ble snudd til overskudd.

Nordbø mener at Rydland gjennom sin ledelse bidro til nødvendige endringer for å få driften i orden.

– Sør-Aurdal overrumplet rådmannen

I sin prosedyre kom han med ellers hard kritikk av kommunen. Han mener Rydland ble oppsagt før prøvetiden var over, og at kommunen på sviktende grunnlag har prøvd å forlenge denne prøvetiden i ettertid ved å vise til sykefravær og uttak av ferie.

Jostein Nordbø

HARDT UT MOT SØR-AURDAL KOMMUNE: Advokat Jostein Nordbø, som representerer Håkon Rydland.

Foto: Dag Kessel / NRK

Han mener også at kommunen ikke har varslet om forlengelse av prøvetiden, og at de heller ikke har gitt tydelige nok tilbakemeldinger om hva som kunne forbedres i jobben.

– Det framgår av lovverket at en arbeidstaker ikke skal utsettes for «overrumpling» under møter. Det er nettopp det Rydland er blitt utsatt for, hevdet Nordbø.

– Kommunen har vært ute etter å ta Rydland, og nå strømmer det inn med støtteerklæringer på Facebook.

– Er dette bevisføring, spurte kommunens advokat, Øyvind Gjelstad.

– Det var tøft gjort av de to ansatte i kommunen som stilte som vitner til fordel for Rydland tidligere i uka, med ordføreren til stede, repliserte Nordbø.

– Rydland møtte en harmonisk kommune

På vegne av ordfører Kåre Helland gikk Gjelstad hardt ut mot den virkelighetsbeskrivelsen som den oppsagte rådmannen har gitt av sin tidligere arbeidsplass.

– Her tegnes det et bilde av en dysfunksjonell kommune, der ledere ikke fungerer. Sannheten er at Sør-Aurdal er en harmonisk kommune når det gjelder forholdet mellom administrasjon og politikk.

Gjelstad sa også at Rydland hadde begått «et arbeidsrettslig overgrep» mot fungerende rådmann Karin Stegarud, da han stilte spørsmål ved hennes kvalifikasjoner og prøvde å trekke inn ordføreren i den konflikten.

Dom i saken faller om rundt fire uker.