– Regjeringa må avgjøre jernbanen

Ordfører Einar Busterud tror regjeringa må bestemme hvor jernbanen skal gå i Hamar, skriver h-a.no. Riksantikvaren, Jernbaneverket og Fylkesmannen har innsigelser mot traseene. Regjeringa må dermed behandle saken, hvis ingen trekker sin innsigelse.