NRK Meny
Normal

Svarer på kritikken: – Uproblematisk at jeg er frimurer

Tidligere frimurer mener politikere bør melde seg ut av ordenen, men stortingspresident Olemic Thommessen slår tilbake og mener at medlemskapet i frimurerlosjen er uproblematisk.

Olemic Thommessen

Olemic Thommessen ser ingen problemer med å være frimurer og stortingspresident.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Aftenposten skriver om nyvalgt stortingspresident Olemic Thommessen fra Oppland Høyre, som er frimurer av 8. grad, med andre ord høyt opp i det lukkede systemet, som har 11 grader.

Han betegnes som "Høyt lysende Salomons betrodde bror" i frimurerlosjen.

– Medlemskapet trekkes ofte frem i forbindelse med politikere, og noen hevder at frimurerlosjen er nettverk og driver konspiratorisk virksomhet, men det kjenner ikke jeg meg igjen i. Jeg føler at mitt medlemskap i frimurerlosjen er helt uproblematisk, både i denne sammenhengen og ellers, sier Thommesen.

– Men dette er ofte mennesker med makt, kan ikke det bli problematisk?

– Jeg møter mennesker med makt i samfunnet i vel så stor grad utenfor losjen, sier Thommessen.

Alle typer mennesker

Thommessen sier at det er nærmere 20 000 frimurere i Norge, og han forteller at man finner alle type mennesker.

– Hvilke krav er det til brødrene i losjen?

– Ikke andre krav enn vanlig folkeskikk. Frimurerlosjen jobber med moralske spørsmål og eksistensielle spørsmål, frimurersystemet er et slags læresystem der man inviteres til å tenke over den type problemstillinger. Dette handler om å foredle ditt eget moralske ståsted. Jeg syns jeg har fått med meg mye her, som jeg har nytte av ellers i jobb og dagligliv, sier Thommessen.

Han forteller at det ofte er seremoniene man gjør et nummer av med sverd og kapper.

– Dette dreier seg om moralske eller eksistensielle temaer, men poenget er at man ikke skal vite hvordan de er før man kommer inn, det skal være overraskelsesmomenter for å bringes til ettertanke, derfor ligger det et lokk på hva som skjer på de møtene, sier Thommessen.

Thommessen forteller at han på grunn av jobben ikke er så aktiv i losjen.

– Jeg tror det er tre år siden sist, og det var nok det samme gangen før der, sier Thommessen.

– Frimureri er problematisk

Roger Karsten Aase har skrevet boka "Frimurernes hemmeligheter – fortalt fra innsiden" etter at han brøt med frimurerlosjen, han var også tatt opp i 8. grad.

Aase mener det er problematisk at stortingspresidenten og andre politikere er frimurere.

– Jeg mener det, fordi frimureriet beskriver seg selv som et dannelsesprosjekt og en personlighetsutvikling basert på kristne verdier, internt kalles dette for menneskeforedling, sier Aase.

Han mener at frimureriet er et kvasireligiøs sekt som henter ting fra gammel gresk og egyptisk gudelære, sammen med kristen tro.

– Jeg vil kalle det en form for middelalderreligion bare for menn, og gradssystemet følger bibelen, det er også en grad over den 11., sier Aase.

– Bør melde seg ut

Han sier at man må være aktiv i losjen for å nå grad 8, og han forteller at det under seremonier blir avlagt mange forpliktelser og ed.

– Derfor mener jeg at ingen politiker burde ha vært medlem i frimureriet. Man forplikter seg til å vise lydighet mot ordenens lover og disse lovnadene blir mer og mer alvorlig med gradene, og man kan man komme i konflikt, sier Aase.

Aase forteller at Kong Haakon tidligere var frimurer, men at han sa fra seg fimurerskap fordi han ønsket å være konge for hele Norge.

– Jeg syns at stortingspresident og politikere bør melde seg ut av frimurerordenen så lenge de har høye offentlige verv, sier Aase.

Han forteller at det i dag er dobbelt så mange frimurer i Norge som i Sverige.