NRK Meny
Normal

– Pinlig at Emily ikke får jobbe i Norge

Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, mener det er flaut en høyt kvalifisert amerikansk jordmor ikke får sykepleierautorisasjon. Nå vil hun ta opp saken med helse- og omsorgsministeren.

Karin Andersen

VIL TA OPP SAKEN MED HELSE – OG OMSORGSMINISTEREN: Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener det er flaut at amerikanske helsearbeidere slik som jordmora Emily Stange som har 12 års yrkeserfaring ikke får jobbe i Norge.

Foto: Stig Weston / SV

Jordmor Emily får ikke jobbe i Norge

FRUSTRERT: Emily Stange er utdannet jordmor i USA og har 12 års yrkeserfaring herfra. Allikevel får hun ikke jobb som sykepleier i Norge.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Emily Stange fra Minnesota har en mastergrad i jordmorfaget fra Universitetet i Utah. I tillegg har hun 12 års erfaring både som sykepleier og jordmor fra flere amerikanske sykehus.

Etter hun flyttet til Lillehammer for tre år siden med sin familie har hun kjempet for å få utdannelsen sin godkjent av norske myndigheter.

Men selv om flere norske eksperter klassifiserer 39-åringen som «overkvalifisert» mener Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) at 39-åringen ikke kvalifiserer for en jobb på norske sykehus.

Det mener stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er pinlig.

– Regelverket virker både firkantet og urimelig på dette området, sier stortingsrepresentanten

Vil ta opp saken med helseministeren

Emily Stange er bare en av flere amerikanske helsearbeidere som den siste tiden har reagert kraftig på at de ikke får autorisasjon til å jobbe i Norge.

SAK avslo Stanges søknad om å få norsk autorisasjon som jordmor, og det samme gjorde Statens helsepersonellnemnd som har behandlet klagene hennes i to runder, først i 2012 og på nytt i 2014.

Avslaget kom til tross for at flertallet av de sakkyndige som har uttalt seg i saken mener hun er mer enn godt nok kvalifisert som jordmor i Norge.

– Det er ganske flaut at de ikke får autorisasjon slik at de kan begynne å jobbe. Vi trenger jo all den kompetansen som vi kan få, sier Karin Andersen.

Andersen sier hun vil ta opp saken med helse- og omsorgsminister Bent Høie, i likhet med flere norske politikere som har reagert på saksbehandlingen av søknader fra helsearbeidere utenfor EØS-området.

Vil ikke endre regelverket

Men helse- og omsorgsminister Bent Høie sier kravet til utenlandske helsearbeidere ikke vil bli endret i framtiden.

– Det viktigste for oss er at pasientsikkerheten blir ivaretatt, sier Høie, og forklarer at helsedepartementet er i gang med å se på regelverket for personer som ønsker autorisasjon som helsepersonell i Norge.

Selve regelverket vil han derimot ikke endre. Men som leder av Stortingets helsekomite i 2012 sa Høie det stikk motsatte etter Emily Stange fikk sitt første avslag på sin søknad om autorisasjon.

Den gang ønsket Høie å forandre regelverket slik at det skulle bli lettere å få godkjent akseptable utdanninger fra utlandet, som for eksempel for helsearbeidere fra USA.

Bent Høie

VIL IKKE ENDRE REGELVERKET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier han ikke vil endre regelverket.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Mer enn godt nok kvalifisert

Statens helsepersonellnemnd, klageorganet for SAK, har begrunnet avslaget på Stanges søknad om autorisasjon med at hennes utdannelse ikke oppfyller de formelle kravene i loven, fordi timeantallet i utdannelsen hennes ligger under det som er EUs standardkrav.

Men ved andre gangs behandling av klagen hentet SAK flere uavhengige sakkyndige for å vurdere 39-åringens utdanning.

Hele seks av sju sakkyndige i saken kom til en annen konklusjon enn helsepersonellnemnda, og mente den amerikanske jordmoras yrkeserfaring og utdannelse veier tyngre enn antall timer.

– Dette er urimelig. Jeg tror dette kan handle om at de har hatt manglende kunnskap i å sammenligne helheten mellom norsk og amerikansk jordmorutdanning, sier Eva Sommerseth, førsteamanuensis i jordmorutdanning.

Sommerseth er kanskje den som kan dette feltet best i Norge, og hun mener det ikke er noen tvil om at Stange kvalifiserer til å få autorisasjon som sykepleier.

– Hun har tatt imot mellom 300–400 barn og har en bred jordmorfaglig master og er en god klinisk utøver. Det er ikke tvil om at hennes læringsutbytte i all hovedsak oppfyller norske krav, sier Sommerseth.

Vurderer å forlate Norge

Imens vurderer Emily Stange og ektemannen mannen om de skal gi opp og flytte tilbake til USA.

– Vi har flere ganger tenkt på om vi rett og slett skal gi opp og pakke kofferten. Jeg vil ikke anbefale andre amerikanske sykepleiere å forsøke å få jobb i Norge, avslutter hun.

Mannen Erik og Emily har brukt timer, dager og måneder på å skaffe dokumentasjon de kan legge fram for helsepersonellnemnda.

VURDERER Å FLYTTE TILBAKE: – Akkurat nå føler jeg bare at det hele er deprimerende. Vi vurderer å flytte tilbake til USA. Mannen min har tatt dette så innover seg at han har mistet nattesøvnen. Jeg spør meg selv ofte om det er verdt det, sier Emily Stange. Foto: Lars Erik Skrefsrud.