– Oppheving er et historisk brudd

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener regjeringens forslag om å oppheve boplikten og konsesjonsloven er naivt. Gunnar Gundersen (H) mener det vil gi økt satsing på landbruket.

Trygve Slagsvold Vedum

MENER OPPHEVING FØRER TIL ØKT SPEKULASJON: Trygve Slagsvold Vedum mener oppheving av dagens lovverk vil føre til økt eiendomsspekulasjon, som lovverket var ment for å hindre da det ble innført i 1909.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi er redde for at en fullstendig avskaffelse av boplikt og konsesjonsloven kan bidra til en større spekulasjon om eiendom, og at man på sikt kan risikere og miste det nasjonale eierskapet til våre naturressurser, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Lederen for Senterpartiet kaller regjeringens forslag om å oppheve loven om bo- og konsesjonsplikt for et historisk brudd.

– Målet med å innføre denne loven i 1909 var nettopp å bidra til et nasjonalt eierskap av naturressursene, som skulle komme framtidige generasjoner til gode. Jeg synes derfor forslaget er naivt, understreker Vedum.

Vil beholde driveplikten

Boplikten har, sammen med konsesjonsplikten, vært en av grunnpilarene for å sikre bosetting ute i distriktene. Lovverket har også lagt et hinder for at eiendommene kjøpes av personer som kun ønsker å bruke dem som feriested, og dermed bli stående tomme store deler av året.

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen

POSITIVT SIGNAL: Gunnar Gundersen (H) mener oppheving av boplikt og konsesjonsloven vil få fart på landbruksnæringen

Foto: Knut Falch / Scanpix

Regjeringen sender i dag ut et forslag på høring om å fjerne boplikten og innføre fritt salg av landbrukseiendommer.

Regjeringspartiene ønsker også å innføre en fri prissetting av landbrukseiendommer og nekte kommuner å si nei til kjøpere som ønsker å bruke eiendommene som fritidsboliger ifølge Aftenposten.

Men Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sier til Aftenposten at regjeringen vil beholde driveplikten. Dermed kan ikke eiendomsutviklere kjøpe opp gårder for å bygge ut boliger på jordbruksareal.

– Positivt signal for landbruket

Stortingsrepresentant for Hedmark Høyre, Gunnar Gundersen, tror oppheving av boplikten og konsesjonsloven vil få fart på landbruksnæringen.

– Regjeringen sender nå et viktig signal om at landbruket skal ha de samme rammebetingelsene som all annen næring, sier Gundersen.

Stortingsrepresentanten mener boplikten og konsesjonsloven har vært en hemsko for landbruket.

– Jeg mener dette forslaget dermed er positivt for dem som virkelig ønsker å satse innenfor landbruket, men som har blitt hindret av dagens lovverk, avslutter Gundersen.

Ståle Støen

– ANGREP PÅ FAMILIEJORDBRUKET: Leder for Hedmark Bonde- og småbrukerlag mener regjeringens forslag bidrar til en gjeninnføring av husmannsvesenet.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

– Dette vil gjeninnføre husmannsvesenet i Norge

Men leder for Hedmark Bonde- og småbrukerlag, Ståle Støen, mener regjeringen ikke vil oppmuntre til en mer aktiv drift av gårdene i Norge. Han mener den heller vil bidra til å gjeninnføre husmannsvesenet.

– Det vil føre til et uoversiktlig eierskap, hvor vi vil få en egen rikmannsklasse som eier, og som må leie inn folk til å drive, sier Støen.

Han mener regjeringens forslag legger grunnlaget for at en ny klasse skog- og jordeiere kan vokse seg frem, noe Støen mener er et angrep på familiejordbruket i sin ytterste konsekvens.

– Paradoksalt nok så er det verdens matvaredag i morgen, samtidig som dette er FNs år for familiejordbruket. Så dette forslaget henger ikke på greip.