Frykter vann- og avløpskrise

Det vil regne enda mer i fremtiden enn i dag. Det kan bety kloakklekkasjer i kjellere, økt utslipp av forurenset avløpsvann og forurenset drikkevann.

Thomas Cottis

Thomas Cottis frykter en overbelastning i vann- og avløpssystemene.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Det mener klimaaktivisten Thomas Cottis fra Løten, og får støtte fra flere.

– Avløpssystemene er veldig utsatte i og med at det blir mer styrtregn og generelt bløtere. Det er helt sikkert at vi kommer til å få en overbelastning på kloakksystemene slik at vi får kjellere fulle av kloakk og vann, sier Cottis.

– Utdaterte systemer

Vann- og avløpskrise ..?

Einar Melheim, direktør i Norsk vann, er bekymret.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Det regner mer og mer i Norge. Mengden og intensiteten vil fortsette å øke. De neste 100 årene vil det kunne komme opp mot 30 prosent mer nedbør.

– Avløpssystemene er veldig utsatte i og med at det blir mer styrtregn og generelt bløtere. Det er helt sikkert at vi kommer til å få en overbelastning på kloakksystemene slik at vi får kjellere fulle av kloakk og vann, sier Cottis.

– Både med tanke på været vi har fått og de prognosene forskerne gir oss, med mer vann og styrtregn.

Det økte regnværet gjør at anleggene må håndtere større vannmengder, noe de gamle rørene er ikke dimensjonert for.

Det bekymrer Einar Melheim, direktør i Norsk vann.

– De avløpssystemene vi har var bygget på 50-, 60-, og 70-tallet – en tid da situasjonen var mer stabil. Etter det har vi sovnet. Vi har ikke fornyet i så stor grad som vi burde ha gjort, sier han.

– Det ser vi konsekvensene av nå. Når vi får forfall i infrastrukturen samtidig som vi øker belastningen, så går ikke det i hop.

– Staten sover

Konsekvensen kan være kloakklekkasjer i kjellere, økt utslipp av forurenset avløpsvann og i verste fall forurenset drikkevann.

Direktør i Hias IKS, Hedemarken interkommunale selskap for vann, avløp og renovasjon, Morten Finborud, mener dette er et nasjonalt problem.

– Det er en betydelig bekymring – ikke bare i vår region men også nasjonalt. Jeg frykter spådommene om at vi får våtere og villere vær, slår til. Da må vi ha anlegg som tåler vesentlig mer enn det som er dagens situasjon.

Einar Melheim sier Norsk vann er svært bekymret.

– Hverken stat eller kommune har tatt inn over seg at vi har en vesentlig annen situasjon enn det vi har hatt før. Kommunene må nå gjøre en del av jobben, og staten må gjøre sin del av jobben.

– Prisen går opp

Klimaaktivisten Cottis mener løsningen på problemet er enkel, men avansert.

– Alt vi har av avløp og rør må graves opp, og det må legges inn større og bedre rør overalt.

Å fornye alle avløpsledninger i Norge vil ta over 200 år, og være en kjempekostnad. Derfor mener Norsk vann vi må tenke alternativt.

– Vi må starte på den jobben, men vi må også håndtere regnvannet på en annen måte enn før. Alt kan ikke gå i rør. Det betyr at vi må blant annet må tenke på alternative avrenningstraseer – en del av regnvannet må renne av på overflaten, sier Melheim.

En satsing på en bedre avløpssektor vil også gi dyrere avgifter for brukerne.

– Folk må forvente at prisen på sentrale tjenester som vann og avløp, vil gå opp, sier Morten Finborud.