– Liten vits å skyte traner

Potetbøndene i Solør, som har trøbbel med taner, blir trolig ikke kvitt fuglene med felling, det blir bare kortvarig effekt mener Miljødirektoratet.

Traner spiser poteter

Traner har fått smaken på settepotetene i Solør og det ødelegger avlingene.

Foto: Bjørn Oppsahl / NRK

Traner herjer potetåkrene i Solør om dagen, de har fått skikkelig smaken på settepotene i området og ødelegger plantene og avlinger.

Bøndene er opprådd og mener at de har prøvd det meste for å bli kvitt tranene, som er fredet, og bøndene etterlyser tiltak fra Miljødirektoratet. Men direktoratet ser ingen hensikt med å felle traner, selv om de kan gi fellingstillatelse i slike tilfeller.

– Felling er et alternativ, men det vil ha kortvarig virkning. Med den økende tranebestanden vi nå ser, så er det viktig å finne gode forebyggende tiltak, sier Terje Bø, seksjonssjef ved viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Stort problem i Sverige

Han mener at bøndene nå må planlegge med forebyggende tiltak som en del av driften. Bø sier at svenskene har hatt problemer med traner som gjør skader på korn og poteter i langt større skala enn i Norge.

– De har lang erfaring med forebyggende tiltak, da er det snakk om skremmetiltak og begrense tilgangen til jordene. Fuglene er store og trenger litt større områder, og ved å begrense dette med tråder, kan vi forebygge, sier Bø.

Han sier at det meste av skader erfaringsvis skjer før midten av juli.

Kan søke om fellingstillatelse

Bø sier at bøndene kan søke om fellingstillatelse, men at det vil ta noe tid før det faller en avgjørelse om de vil få skyte de freda fuglene.

– Vi har samme type skadeproblematikk med ender, gjess og svaner, så vi kan gi fellingstillatelse, men da må det blant annet ha vært prøvd andre forebyggende tiltak først, sier Bø.

Han sier at direktoratet har lite erfaring med tranefelling. Bø forteller at det ikke er noen erstatningsordninger når det gjelder traneskader for potetbøndene.

Ødelagt potet

En tranespist og ødelagt potet.

Foto: Bjørn Oppsahl / NRK